Ref.73649

Lleida

Mixta

LLOC: INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL.
C PI I MARAGALL 49-51

INICI: 02-03-2020
FINAL: 19-03-2020

DURADA: 30 hores

HORARI: dilluns i dijous de 16:00 a 20:00 hores

Afiliats/des: 115€
Nous Afiliats/des: 195€
No Afiliats/des: 290€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs. Afilia't a CCOO i escull la quota de formació

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
3382
14042
Descarrega la informació del curs aqui.

Metodologia ABP en cicles formatius de FP

metodologia-abp-en-cicles-formatius-de-fp-73649

Període de matricula:

El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció al curs, i mitjançant targeta bancària.

La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.

En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matricula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.

Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

1- Per què un cicle amb metodologia ABP
2- Què implica treballar per projectes
3- Organització de l’equip docent.
4- Projectes. Quins i per què? Criteris a tenir en compte.
5- Com formen els equips de treball.
6- Rol de l’equip docent
7- Avaluació:
7.1- Com i per què avaluem?
7.2- Instruments d’avaluació
7.3- Rúbriques i Llistes de confrotament
7.4- Exposició oral
7.5- Coavaluació i Autoavaluació
8- Estructura organitzativa de centre
9- Exemple d’un Mòdul Professional amb la metodologia ABP
10- I les transversals (anglès, FOL, EIE, etc.) com participen

Assistència del 80% i presentació d’una proposta de projecte realitzat

3382
14042
Descarrega la informació del curs aqui.