Ref.74071

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 02-11-2020
FINAL: 30-11-2020

DURADA: 45 hores

HORARI: dilluns, dimecres i divendres de 17:30 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Antonio Fco, Sanchez Rodriguez

Valoració del curs

9,37

Persones formades

532
Descarrega la informació del curs aqui.

MOS: Microsoft Office Access

mos-microsoft-office-access-74071

Mantenir, consultar i presentar una base de dades a través del programa Microsoft Office Acces.

Superar la prova 77-885 Microsoft Office Specialist Acces 2016 per obtenir la certificació.

Mantenir, consultar i presentar una base de dades a través del programa Microsoft Office Acces.

Superar la prova 77-885 Microsoft Office Specialist Acces 2016 per obtenir la certificació.

mes...

1. Creació i administració d'una base de dades (4 h)
1.1. Crear i gestionar una base dades
1.2. Configurar el panell de navegació
1.3. Utilitzar elements d’aplicació

2. Creació de taules (14 h)
2.1. Crear taules a la visualització Disseny
2.2. Crear i modificar camps
2.3. Ordenació i filtrat de registres
2.4. Configurar relacions
2.5. Importar dades des d’un únic arxiu

3. Creació de consultes (13 h)
3.1. Crear consultes
3.2. Administrar taules d’origen i relacions
3.3. Manipular camps
3.4. Calcular totals
3.5. Generar camps calculats

4. Creació formularis (9 h)
4.1. Crear formularis
4.2. Aplicar opcions de disseny de formularis
4.3. Organitzar camps i objectes en un formulari
4.4. Editar formularis

5. Creació d’informes (5 h)
5.1. Crear informes
5.2. Aplicar opcions de la fitxa de Disseny a un informe
5.3. Aplicar opcions de la fitxa Organitzar a un informe
5.4. Aplicar opcions de la fitxa Format a un informe
5.5. Aplicar opcions de la fitxa Configurar pàgina a un informe
5.6. Ordenar i filtrar els registres per crear informes

Tipus de prova: Prova pràctica a través de l’ordinador. Més concretament, mitjançant una aplicació de l’ordinador que fa una simulació interactiva d’un programa de Microsoft Office Access.

L’alumne crearà i mantindrà objectes bàsics de base de dades d’Access. Exemples: taules, relacions, formularis d’entrada de dades, informes multinivell i consultes multi-taules.

Per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament i el certificat oficial en Microsoft Office Specialist Access, l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior a 700 punts sobre 1000 en la prova final (examen oficial).

Conduent Acreditació Certificat oficial en Microsoft Office Specialist Access 2016

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Antonio Fco, Sanchez Rodriguez

Valoració del curs

9,37

Persones formades

532
Descarrega la informació del curs aqui.