Ref.75709

*** ONLINE ***

MIXTA:
16 h aula virtual
29 h teleformació

INICI: 05-10-2020
FINAL: 09-11-2020

DURADA: 45 hores

HORARI: dilluns i divendres de 17:00 a 19:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,31

Persones formades

1833
Descarrega la informació del curs aqui.

MOS: Microsoft Office Excel

mos-microsoft-office-excel-75709

• Crear, editar i compartir un full de càlcul amb el programa Microsoft Office Excel.
• Superar la prova 77-882 Microsoft Office Specialist Excel 2016 per obtenir la certificació.

• Crear, editar i compartir un full de càlcul amb el programa Microsoft Office Excel.
• Superar la prova 77-882 Microsoft Office Specialist Excel 2016 per obtenir la certificació.

mes...

1. Creació i administració fulles de càlcul i llibres (10 h)
1.1. Crear i aplicar format als fulls de càlcul
1.2. Gestionar visualitzacions de finestres
1.3. Gestionar visualitzacions de llibres
1.4. Imprimir un full de càlcul o un llibre de treball
1.5. Personalitzar l’entorn d’Excel
1.6. Compartir fulls de càlcul
1.7. Administrar comentaris

2. Creació de cel•les i intervals (14 h)
2.1. Introduir dades a les cel•les
2.2. La funció Autoemplenament
2.3. Aplicar i gestionar enllaços
2.4. Aplicar i modificar el format de les cel•les
2.5. Combinar o dividir cel•les
2.6. Crear encapçalaments de títols i columnes
2.7. Ocultar o revelar files i columnes
2.8. Gestionar les opcions de configuració de pàgina dels fulls de càlcul
2.9. Crear i aplicar estils de cel•la
2.10. Filtrar dades
2.11. Ordenar dades
2.12. Aplicar format condicional

3. Creació de taules (3 h)
3.1. Crear taules
3.2. Gestionar opcions de configuració de les taules

4. Aplicació de fórmules i funcions (12 h)
4.1. Crear fórmules
4.2. Establir prioritats
4.3. Aplicar referències a cel•les a les fórmules
4.4. Aplicar lògica condicional a les fórmules
4.5. Aplicar rangs amb nom a les fórmules
4.6. Aplicar rangs de cel•les a les fórmules

5. Creació de gràfics i objectes (6 h)
5.1. Crear gràfics basats en dades de fulls
5.2. Aplicar i gestionar il•lustracions
5.3. Crear i modificar imatges
5.4. Crear minigràfics

Tipus de prova: Prova pràctica a través de l’ordinador. Més concretament, mitjançant una aplicació de l’ordinador que fa una simulació interactiva d’un programa de Microsoft Office Excel.

L’alumne haurà de crear i editar un llibre amb diverses fulles i utilitzaran un element gràfic per representar visualment les dades. Exemples: pressupostos d’aspecte professional, estats financers, gràfics de rendiment de l’equip, factures de vendes i registres d’entrada de dades.

Per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament i el certificat oficial en Microsoft Office Specialist Excel 2010, l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior a 700 punts sobre 1000 en la prova final (examen oficial).

Conduent Acreditació Certificat oficial en Microsoft Office Specialist Excel 2016

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,31

Persones formades

1833
Descarrega la informació del curs aqui.