Ref.76964

Lleida

Mixta

LLOC: + TALENT.
C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 26-05-2021
FINAL: 30-06-2021

DURADA: 45 hores

HORARI: dimecres de 18:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Jose Antonio, Romero Sanchez

Valoraci贸 del curs

8,99

Persones formades

1504
Descarrega la informaci贸 del curs aqui.

MOS: Microsoft Office Excel II

mos-microsoft-office-excel-ii-76964

鈥 Con猫ixer les funcions avan莽ades per manipular un full de c脿lcul amb el programa Microsoft Office Excel .
鈥 Superar la prova 77-888 Microsoft Office Excel 2016 per obtenir la certificaci贸.

鈥 Configurar i mantenir un llibre compartit amb varies persones, guardar-lo com a plantilla i fer un seguiment dels canvis realitzats per cada usuari i fusionar-los, transferir dades en XML.
鈥 Auditar, canviar opcions i aplicar funcions a les f贸rmules, utilitzar les funcions sumat貌ries amb condicions i con猫ixer les f贸rmules i funcions matricials.
鈥 Aplicar funcions de gr脿fics avan莽ades com afegir l铆nies de tend猫ncia als gr脿fics, crear gr脿fics utilitzant plantilles, visualitzar les dades d鈥檜na cel路la amb minigr脿fics o crear gr脿fics de dos eixos.
鈥 Aplicar an脿lisis de dades mitjan莽ant l鈥橝n脿lisi condicional, la funci贸 Cerca l鈥檕bjectiu, la funci贸 Solver i les eines d鈥檃n脿lisi autom脿tic.
鈥 Crear i gestionar taules din脿miques, aplicar-hi format, treballar amb les dades dins la taula din脿mica, utilitzar filtres d鈥檌nformes i segmentar les dades.
鈥 Crear un gr脿fic din脿mic.
鈥 Utilitzar fonts externes de dades: Access, text, web i altres fonts (SQL Server, Analysis Services, importaci贸 dades XML, Microsoft Query).
鈥 Crear, modificar i executar Macros, programar Macros per tal que s鈥檈xecutin en obrir el llibre i crear Macros d鈥檃cci贸.
鈥 Inserir controls de formulari, definir-ne les propietats i con猫ixer els controls ActiveX.

mes...

1. Rep脿s de funcions principals de Microsoft Excel (4 h)
1.1. Creaci贸 i administraci贸 de fulles de c脿lcul i llibres
1.2. Creaci贸 de cel鈥es i intervals
1.3. Creaci贸 de taules
1.4. Aplicaci贸 de f贸rmules i funcions
1.5. Creaci贸 de gr脿fics i objectes

2. Funcions avan莽ades de Microsoft Excel (26 h)

2.1. Compartir i mantenir llibres (4 h)
2.1.1 Aplicar ajustos, propietats i opcions de dades a llibres
2.1.2 Aplicar protecci贸 i propietats d鈥櫭簊 compartit a llibres i fulls de c脿lcul
2.1.3 Mantenir llibres d鈥櫭簊 compartit

2.2. Aplicar f贸rmules i funcions (7 h)
2.2.1 Auditar f贸rmules
2.2.2 Canviar opcions de les f贸rmules
2.2.3 Efectuar sumes de dades
2.2.4 Aplicar funcions a f贸rmules

2.3. Presentar dades visualment (8 h)
2.3.1 Aplicar funcions de gr脿fics avan莽ades
2.3.2 Aplicar an脿lisi de dades
2.3.3 Aplicar i gestionar taules din脿miques
2.3.4 Aplicar i gestionar gr脿fics din脿mics
2.3.5 Utilitzar fonts externes de dades

2.4. Treballar amb macros i formes (7 h)
2.4.1 Crear i manipular macros
2.4.2 Inserir i manipular controls de formulari

Per a obtenir el certificat d鈥檃profitament del curs els alumnes hauran de fer un examen oficial. Per aprovar el resultat ha de ser igual o superior a 700 sobre 1000, la nota de l鈥檈xamen s鈥檕bt茅 en el moment de finalitzar la prova.

Microsoft 77-728 Excel II: l鈥檃lumne haur脿 de crear , gestionar, i distribuir fulles de c脿lcul professionals per una varietat de situacions i prop貌sits especialitzats. Personalitzaran els seus entorns Excel per satisfer les necessitats del projecte i augmentar la productivitat. Exemples: llibres d鈥檈xperts amb plantilles de negoci personalitzades, gr脿fics financers m煤ltiples eixos, taules d鈥檃mortitzaci贸 i llistes d鈥檌nventari. Els rols dels alumnes poden incloure: analistes financers, analistes de dades, bancs comercial i altres.

Conduent Acreditaci贸 Certificat oficial en Microsoft Office Expert Excel 2016

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Jose Antonio, Romero Sanchez

Valoraci贸 del curs

8,99

Persones formades

1504
Descarrega la informaci贸 del curs aqui.