Ref.72704

Tarragona

Presencial

LLOC: CCOO Tarragona.
August 48

INICI: 16-03-2020
FINAL: 06-05-2020

DURADA: 45 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 18:00 a 21:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
2535

Valoració del curs

9,26

Persones formades

845
Descarrega la informació del curs aqui.

MOS: Microsoft Office Word

mos-microsoft-office-word-72704

• Crear, editar i compartir un document de text amb el programa Microsoft Office Word .
• Superar la prova 77-881 Microsoft Office Specialist Word 2016 per obtenir la certificació.

• Conèixer les diferents visualitzacions d’un document.
• Compartir, protegir i desar un document.
• Aplicar una plantilla a un document.
• Aplicar format al text i al paràgraf mitjançant la configuració de font, estils, ajustos de sagnat, tabulació de paràgrafs i canvis en l’espaiat de paràgrafs i text, utilització de numeració i vinyetes.
• Cercar en el text.
• Crear taules i editar-les.
• Aplicar configuracions de pàgina, temes i fons de pàgina.
• Utilitzar l’opció Elements ràpids.
• Inserir encapçalament i peu de pàgina.
• Integrar elements gràfics i multimèdia en un text.
• Crear textos decoratius amb WordArt i diagrames amb SmartArt.
• Revisar ortogràficament i gramaticalment un text.
• Inserir i eliminar comentaris en el text.
• Inserir enllaços i marcadors.
• Crear notes al final i al peu de pàgina.
• Crear una taula de contingut.
• Realitzar combinacions de correu: preparar l’origen de les dades i el document principal, configurar la combinació i executar-la.

mes...

1. Creació i administració documents (5 h)
1.1 Crear un document
1.2 Aplicar diferents visualitzacions a un document
1.3 Protegir un document
1.4 Gestionar versions de documents
1.5 Compartir documents
1.6 Desar un document
1.7 Aplicar una plantilla a un document
1.1. Validar contingut amb les opcions de comprovació ortogràfica i gramatical
1.2. Configurar els ajustaments d’autocorrecció
1.3. Inserir i modificar comentaris en un document

2. Format del text, paràgrafs i seccions (18 h)
2.1. Aplicar atributs de font i paràgraf
2.2. Navegar i buscar en un document
2.3. Aplicar ajustos de sagnat i tabulació a paràgrafs
2.4. Aplicar ajustos d’espaiat a text i paràgraf
2.5. Aplicar numeració i vinyetes a un document
2.6. Aplicar i administrar configuracions de pàgina
2.7. Aplicar temes
2.8. Construir contingut en un document amb l’eina Elements ràpids
2.9. Crear i administrar fons de pàgina
2.10. Crear i modificar capçaleres i peus de pàgina

3. Creació de taules i llistes (4 h)
3.1. Crear taules
3.2. Treballar amb taules i llistes en un document

4. Aplicació de referències (9 h)
4.1. Aplicar un enllaç
4.2. Crear notes al final i notes al peu
4.3. Crear una taula de contingut
4.4. Configurar combinacions de correspondència
4.5. Executar combinacions de correspondència

5. Inserció format a objectes (9 h)
5.1. Inserir i aplicar format a imatges d’un document
5.2. Inserir i aplicar format a formes, text de WordArt i objectes de SmartArt
5.3. Inserir i aplicar format a imatges predissenyades
5.4. Aplicar i administrar quadres de text

Tipus de prova: Prova pràctica a través de l’ordinador. Més concretament, mitjançant una aplicació de l’ordinador que fa una simulació interactiva d’un programa de Microsoft Office Word.

L’alumne haurà de crear i editar documents (de 2 a 3 pàgines) amb una varietat de propòsits i situacions. Exemples: informes d’aspectes professionals, butlletins de notícies de varies columnes, currículums i correspondència comercial.

Per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament i el certificat oficial en Microsoft Office Specialist Word, l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior a 700 punts sobre 1000 en la prova final (examen oficial).

Conduent Acreditació Certificat oficial en Microsoft Office Specialist Word 2016

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
2535

Valoració del curs

9,26

Persones formades

845
Descarrega la informació del curs aqui.