Ref.72716

Terrassa

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Terrassa.
C Unió 23 2a

INICI: 20-04-2020
FINAL: 13-05-2020

DURADA: 30 hores

HORARI: dilluns, dimecres i divendres de 18:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Javier, Caparrós García

Valoració del curs

9,31

Persones formades

651
Descarrega la informació del curs aqui.

MOS: Microsoft Office Word II

mos-microsoft-office-word-ii-72716

• Conèixer les opcions avançades per editar un document de text am el programa Microsoft Office Word 2016 així com els complements que ofereix.

• Conèixer la configuració de les opcions de Word, personalitzar la Cinta d’opcions i la Barra d’eines d’accés ràpid.
• Protegir un document, controlar l’edició i gestionar l’accés quan es comparteix el document.
• Aplicar plantilles predissenyades, modificar-les i crear-ne de noves.
• Aplicar format al text: lletra, efectes, estil, lletra capital.
• Inserir una taula i editar-la, afegir dades des d’Excel i utilitzar fórmules i càlculs dins la taula.
• Crear gràfics.
• Utilitzar els blocs de creació, el comandament Elements ràpids, els encapçalaments i peus de pàgina.
• Enllaçar quadres de text i crear enllaços entre seccions del document.
• Revisar, comparar i combinar documents.
• Afegir cites, administrar les fonts de les cites i crear una bibliografia.
• Utilitzar les referències creuades.
• Crear, editar i actualitzar taules d’autoritats i índexs.
• Combinar correspondència a partir d’una llista de Word i d’altres fonts.
• Crear, editar i imprimir etiquetes i sobres.
• Editar i executar macros i conèixer les diverses opcions d’execució.
• Crear un formulari, conèixer les opcions de disseny i control, afegir i eliminar camps del formulari.

mes...

1. Repàs de funcions principals de Microsoft Word (4 h)
1.1. Creació i administració de documents (0.5 h)
1.1.1 Protegir un document
1.1.2 Aplicar una plantilla a un document

1.2. Format al text, paràgrafs i seccions (0.5h)
1.2.1 Revisió de les opcions bàsiques per aplicar format al contingut

1.3. Creació de taules i llistes (1 h)
1.3.1 Crear taules i llistes

1.4. Aplicació de referències (1 h)
1.4.1 Aplicar un enllaç
1.4.2 Crear notes al final i notes al peu
1.4.3 Crear taula de continguts

1.5. Inserció i format a objectes (1 h)
1.5.1 Inserir i aplicar format a imatges, formes, text WordArt i objectes i quadres de text

2. Funcions avançades de Microsoft Word (26 h)
2.1. Compartir i mantenir documents (1 h)
2.1.1 Configuració de les opcions de Word

2.2. Aplicar format al contingut (8 h)
2.2.2 Aplicar opcions de lletra avançades i atributs al paràgraf
2.2.3 Crear gràfics
2.2.4 Crear contingut reutilitzable en un document
2.2.5 Enllaçar quadres de text i seccions

2.3. Control de canvis i referències (5 h)
2.3.1 Revisar, comparar i combinar documents
2.3.2 Crear una pàgina de referències
2.3.3 Crear un índex d’autoritats en un document
2.3.4 Marcar i compilar un índex per a un document

2.4. Combinació de correspondència (5 h)
2.4.1 Combinar correspondència
2.4.2 Combinar correspondència utilitzant altres orígens de dades
2.4.3 Crear etiquetes i sobres

2.5. Gestió de macros i formularis (7 h)
2.5.1 Aplicar i editar macros
2.5.2 Aplicar i editar opcions de macros
2.5.3 Crear formularis
2.5.4 Editar formularis

Tipus de prova: Prova pràctica a través de l’ordinador. Més concretament, mitjançant una aplicació de l’ordinador que fa una simulació interactiva d’un programa de Microsoft Office Word.

L’alumne haurà de crear i editar documents (4 pàgines o més) amb una varietat de propòsits i situacions especials. Personalitzaran els seus entorns Word per satisfer les necessitats del projecte i augmentar la productivitat. Exemples: un pla de negoci, un treball d’investigació, un llibre, un fullet especialitzat i un correu massiu. Els rols dels alumnes poden incloure: editors, gerents de projectes, treballadors de informació comercial, educadors i altres.

Per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament i el certificat oficial en Microsoft Office Expert Word, l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior a 700 punts sobre 1000 en la prova final (examen oficial).

Conduent Acreditació Certificat oficial en Microsoft Office Expert Word 2016

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Javier, Caparrós García

Valoració del curs

9,31

Persones formades

651
Descarrega la informació del curs aqui.