Ref.72316

Lleida

Presencial

LLOC: INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL.
C PI I MARAGALL 49-51

INICI: 25-02-2020
FINAL: 22-06-2020

DURADA: 390 hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 15:00 a 20:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresSOC.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Muntatge i manteniment de sistemes d’automatització industrial

muntatge-i-manteniment-de-sistemes-dautomatitzacio-industrial-72316

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 .
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Per a menors de 65 anys

Muntar i mantenir sistemes de regulació i control en instal·lacions industrials, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat, complint els plans de prevenció de riscos laborals i mediambientals de l'empresa i la normativa vigent.

- Muntar sistemes d'automatització industrial.
- Mantenir sistemes d'automatització industrial.

mes...

L'avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d'aprovar cadascuna de les unitats formatives s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s'utilitzaran les proves que s'entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Conduent Acreditació Certificat de professionalitat ELEM0311 Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial

RD/DECRET:616/2013 data:

Entitats SubvencionadoresSOC.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.