Ref.72756

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 06-10-2020
FINAL: 03-11-2020

DURADA: 30 hores

HORARI: dimarts, dijous i divendres de 09:00 a 13:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
15242

Valoració del curs

9,38

Persones formades

793
Descarrega la informació del curs aqui.

Nòmines i Seguretat Social I

nomines-i-seguretat-social-i-72756

- Proporcionar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en tots els supòsits que puguin donar-se en l'empresa així com l'elaboració d'assegurances socials i contractes de les últimes reformes operades.
- Saber confeccionar un contracte de treball i el càlcul d'una aplicació.

- Proporcionar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en tots els supòsits que puguin donar-se en l'empresa així com l'elaboració d'assegurances socials i contractes de les últimes reformes operades.
- Saber confeccionar un contracte de treball i el càlcul d'una aplicació.

mes...

1.El contracte de treball. 3 hores
Definició
Objecte i característiques
Requisits

2.Afiliació a la seguretat social. Altes i baixes. 2 hores
Butlletins de cotització. TC1 i TC2
Elaboració i contingut.

3.Rebut de salaris. 2 hores
El salari
Salari i la seva regulació legal
El full de salari com a element de prova
El model oficial de full de salari i els seus apartats

4. Nòmines. 15 hores
L’elaboració de la nòmina bàsica
Les hores extres, la incapacitat temporal i l’accident de treball i el seu reflex a la nòmina
Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits.

5. Cotització a la seguretat social. 8 hores
Les cotitzacions a la Seguretat Social i la seva importància
El càlcul de les bases de cotització
L’aportació de l’empresa a la Seguretat Social i el model oficial de nòmina
Els documents de cotització a la Seguretat Social

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits i la normativa de referència realitzant:
- Un estudi de cas
- La redacció d’un informe
- Una simulació d’una situació plantejada pel formador

Assistència i Aprofitament Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
15242

Valoració del curs

9,38

Persones formades

793
Descarrega la informació del curs aqui.