Ref.76370

*** ONLINE ***

AULA VIRTUAL

INICI: 09-12-2020
FINAL: 25-01-2021

DURADA: 30 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 16:30 a 19:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
6296

Valoració del curs

9,4

Persones formades

771
Descarrega la informació del curs aqui.

Nutrició i dietètica

nutricio-i-dietetica-76370

Aquest curs va dirigit exclusivament a treballadors/es ocupats/des. Per tant, no permet la preinscripció de persones aturades.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

- Revisar els aspectes bàsics de nutrició i dietètica en l'ésser humà .

1. L'energia, principis immediats
2. Nutrients energètics i no energètics
3. Digestió, absorció i metabolisme dels nutrients
4. Grups d'aliments
5. Qualitat i higiene dels aliments
6. L'equilibri alimentari

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
6296

Valoració del curs

9,4

Persones formades

771
Descarrega la informació del curs aqui.