Ref.73631

Girona

Mixta

LLOC: IES MONTILIVI.
AV MONTILIVI 125

INICI: 11-02-2020
FINAL: 31-03-2020

DURADA: 34 hores

HORARI: dimarts de 17:30 a 21:30 hores

Afiliats/des: 130€
Nous Afiliats/des: 200€
No Afiliats/des: 330€

Nous/ves Afiliats/des: Persones amb 3 o menys quotes d’afiliació abonades abans de la formalització de la matricula, i que mantenen l’afiliació durant tot el curs. Afilia't a CCOO i escull la quota de formació

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
17568

Valoració del curs

9,44
Descarrega la informació del curs aqui.

Orientacions bàsiques per a la programació didàctica Educació Infantil

orientacions-basiques-per-a-la-programacio-didactica-educacio-infantil-73631

Període de matricula:

El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció al curs, i mitjançant targeta bancària.

La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.

En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matricula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.

Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

Comprendre i conèixer, el procediment de concurs oposició recollit a la convocatòria i la seva normativa de referència.

Analitzar i valorar els elements de context, organitzatius i curriculars d’educació infantil que resulten significatius per a la realització de les proves.

Conèixer els elements d'una programació didàctica d’educació infantil d'acord amb els requisits establerts a la convocatòria.

- Explicació del concurs d’oposició.

- Legislació/ Normativa

- Elements de context, organitzatius i curriculars d’educació infantil

- Estructura d’una programació (elements): Context de la programació, Objectius, dimensions,competències, continguts, Temporització i planificació didàctica, Metodologia, Disseny d'activitats d'aprenentatge, Tractament de les TIC, Atenció a la diversitat i avaluació.

- Estructura d'una unitat didàctica

17568

Valoració del curs

9,44
Descarrega la informació del curs aqui.