Ref.76985

*** ONLINE ***

MIXTA:
4 h aula virtual
12 h teleformació

INICI: 30-10-2021
FINAL: 16-11-2021

DURADA: 16 hores

HORARI: dissabte de 09:00 a 11:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,82

Persones formades

34
Descarrega la informació del curs aqui.

Plataforma virtual

plataforma-virtual-76985

- Conèixer el funcionament de la plataforma educativa i el seu entorn d’aprenentatge així com totes les seves funcionalitats.

- Ser capaç de crear un equip/curs.
- Ser capaç de gestionarr un equip/curs.
- Ser capaç d'utilitzar les eines disponibles.

mes...

1. Introducció (1 h)

2. Administració d’equip-classes (5 h)
2.1. Creació de equips
2.2. Invitació a equips
2.3. Edició de permisos dins dels equips
2.4. Privacitat de equips
2.5. Configuració d’accessos directes

3. Gestió de equip-classes (5 h)
3.1. Com començar la sessió
3.2. Equips de projectes/classes.
3.3. Reunions d’equips o de classes
3.4. Unir-te a un equip o classe
3.5. Participar a les sessions de treball
3.6. Tasques
3.7. Notes
3.8. Enriquir publicacions al canal
3.9. Trucades d’àudio i vídeo
3.10. Afegir una pestanya
3.11. Compartir arxius

4. Altres aplicacions (5 h)

Activitat col·laborativa final Basada en Projecte (ABP): a partir d’un cas basat en un programa d’una nanoformació d’empresa se’ls proposarà als participants què a través d’un diagrama de flux seleccionin la plataforma adient i indiquin a nivell operatiu quines serien les seqüències a seguir per l’alta del curs (temes, recursos triats, cronograma-calendari...) i del grup i rols docent-discents en cada temps, per al seu desenvolupament (programació, realització i avaluació).
Aquesta activitat final s’ha de presentar en una Presentació de Google i s’indicaran les instruccions en la sessió d’introducció del curs.

Pes de 20% de la nota final.

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,82

Persones formades

34
Descarrega la informació del curs aqui.