Ref.80651

*** ONLINE ***

Teleformacio

MATRICULA OBERTA TOT L'ANY

DURADA: 50 hores

HORARI: Quan vulguis i sempre que puguis

PREU: 82,5€
Afiliats/des: 55€

La durada del curs és de 6 mesos des de que l'alumne inicia la formació.

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

Valoració del curs

7,5
Descarrega la informació del curs aqui.

Preparació ACTIC nivell avançat

preparacio-actic-nivell-avancat-80651

1.- Cada divendres enviarem instruccions d’alta als nous alumnes de la setmana.

2.- La data d'inici real del curs serà quan rebis el teu accés via email i el facis servir.

3.- Un cop d’alta a la plataforma ACTIC, disposareu d’un tutor/a que respondrà dubtes i preguntes de dilluns a divendres (en un temps màxim de resposta de  48 hores)

4.- Els 6 mesos de durada del curs fan referència al temps màxim en que tindreu l’accés habilitat a la plataforma ACTIC, les 24 hores del dia.  Les 50 hores de durada del curs són una aproximació a hores de dedicació per fer tots els continguts de la plataforma.

5. -Recorda que el curs no dona la certificació oficial, sinó el suport per a preparar-te la prova d’acreditació i poder-la aprovar.

6.- Les proves per acreditar-se a l’ACTIC (trobareu tota la informació necessària en la web http://actic.gencat.cat/ca), podeu realitzar-les en un dels següents centres col·laboradors

La forma de pagament és mitjançat targeta bancaria. El pagament es realitzarà en un únic termini en el moment de la inscripció al curs En cas que una persona es doni de baixa no es retornarà l’import del curs que s’hagi abonat. Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717. Correu: fppuerto@ccoo.cat.

Preparar per a superar la prova i aconseguir l'acreditació ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) nivell avançat.

Per presentar-se a la prova del nivell 3 cal tenir acreditat el nivell 2.

Emprar un processador de textos per crear, tractar, elaborar i presentar informació i textos, destinats a ser impresos o publicats a internet

Crear i utilitzar fulls de càlcul i aplicar-los a les activitats que requereixen l’ús d’operacions i funcions.

mes...

1. Tractament de la informació escrita (nivell avançat)
1.1. Dissenyar un document de text
1.2. Usar funcionalitats que optimitzen el tractament de la informació escrita
1.3. Integrar elements diversos en un document: elements gràfics i multimèdia, vincles
2. Tractament de la informació numèrica (nivell avançat)
2.1. Dissenyar un full de càlcul
2.2. Traslladar a representació gràfica els components d’un full de càlcul
2.3. Utilitzar fórmules en el tractament de dades numèriques
2.4. Interpretar dades numèriques en un full de càlcul

Realitzar les activitats i exercicis proposats en cada mòdul; i superar el qüestionari final.

Preparatòria Acreditació ACTIC. Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Valoració del curs

7,5
Descarrega la informació del curs aqui.