Ref.73569

Lleida

Presencial

LLOC: + TALENT.
C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 25-01-2020
FINAL: 14-03-2020

DURADA: 40 hores

HORARI: dissabte de 09:00 a 14:00 hores

Afiliats/des: 170€
Nous Afiliats/des: 200€
No Afiliats/des: 290€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs Afilia't a CCOO i escull la quota de formació

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

FORMADORS

Jose Antonio, Romero Sanchez

Valoració del curs

8,91

Persones formades

27
Descarrega la informació del curs aqui.

Preparació ACTIC nivell mitjà

preparacio-actic-nivell-mitja-73569

La forma de pagament serà mitjançant targeta bancària, i en un únic termini en el moment de la inscripció al curs.

La inscripció al curs inclou la docència, set d’inici, material i/o dossier sobre els continguts.

La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.

En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matricula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.

Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 973279507 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto.ponent@ccoo.cat.

Preparar per a superar la prova i aconseguir l'acreditació ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) nivell mitjà.

-Cultura, participació i civisme digital (mitjà)
-Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu (mitjà)
-Navegació i comunicació en el món digital (mitjà)
-Tractament de la informació escrita (mitjà)
-Tractament de la informació numèrica (mitjà)
-Tractament de la informació gràfica (mitjà)
-Tractament de la informació sonora (mitjà)
-Tractament de vídeo o de la imatge en moviment (mitjà)
-Presentació de continguts (mitjà)
-Tractament de les dades (mitjà)

Realitzar les activitats i exercicis proposats en cada mòdul; i superar el qüestionari final.

FORMADORS

Jose Antonio, Romero Sanchez

Valoració del curs

8,91

Persones formades

27
Descarrega la informació del curs aqui.