Ref.75590

*** ONLINE ***

Teleformacio

INICI: 01-09-2020
FINAL: 28-02-2021

DURADA: 60 hores

HORARI: Quan vulguis i sempre que puguis

PREU: 80€
Afiliats/des: 40€

La durada del curs és de 6 mesos des de que l'alumne inicia la formació.

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

Preparació ACTIC nivell mitjà

preparacio-actic-nivell-mitja-75590

1.- Cada divendres enviarem instruccions d’alta als nous alumnes de la setmana.

2.- La data d'inici real del curs serà quan rebis el teu accés via email

3.- Un cop d’alta a la plataforma ACTIC, disposareu d’un tutor/a que respondrà dubtes i preguntes de dilluns a divendres (en un temps màxim de resposta de  48 hores)

4.- Els 6 mesos de durada del curs fan referència al temps màxim en que tindreu l’accés habilitat a la plataforma ACTIC, les 24 hores del dia.  Les 60 hores de durada són una aproximació a hores de dedicació per fer tots els continguts de la plataforma.

5. -Recorda que el curs no dona la certificació oficial, sinó el suport per a preparar-te la prova d’acreditació i poder-la aprovar.

6.- Les proves per acreditar-se a l’ACTIC (trobareu tota la informació necessària en la web http://actic.gencat.cat/ca), podeu realitzar-les en un dels següents centres col·laboradors

La forma de pagament és mitjançat targeta bancaria.
El pagament es realitzarà en un únic termini en el moment de la inscripció al curs
En cas que una persona es doni de baixa no es retornarà l’import del curs que s’hagi abonat.
Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717. Correu: fppuerto@ccoo.cat.

Preparar per a superar la prova i aconseguir l'acreditació ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) nivell mitjà.

Preparar per a superar la prova i aconseguir l'acreditació ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) nivell mitjà.

mes...

-Cultura, participació i civisme digital (mitjà)
-Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu (mitjà)
-Navegació i comunicació en el món digital (mitjà)
-Tractament de la informació escrita (mitjà)
-Tractament de la informació numèrica (mitjà)
-Tractament de la informació gràfica (mitjà)
-Tractament de la informació sonora (mitjà)
-Tractament de vídeo o de la imatge en moviment (mitjà)
-Presentació de continguts (mitjà)
-Tractament de les dades (mitjà)

Realitzar les activitats i exercicis proposats en cada mòdul; i superar el qüestionari final.