Ref.78950

*** ONLINE ***

Teleformacio

MATRICULA OBERTA TOT L'ANY

DURADA: 70 hores

HORARI: Quan vulguis i sempre que puguis

PREU: 80€
Afiliats/des: 40€

La durada del curs és de 6 mesos des de que l'alumne inicia la formació.

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

Preparació ACTIC nivell mitjà

preparacio-actic-nivell-mitja-78950

1.- Cada divendres enviarem instruccions d’alta als nous alumnes de la setmana.

2.- La data d'inici real del curs serà quan rebis el teu accés via email i el facis servir.

3.- Un cop d’alta a la plataforma ACTIC, disposareu d’un tutor/a que respondrà dubtes i preguntes de dilluns a divendres (en un temps màxim de resposta de  48 hores)

4.- Els 6 mesos de durada del curs fan referència al temps màxim en que tindreu l’accés habilitat a la plataforma ACTIC, les 24 hores del dia.  Les 70 hores de durada del curs són una aproximació a hores de dedicació per fer tots els continguts de la plataforma.

5. -Recorda que el curs no dona la certificació oficial, sinó el suport per a preparar-te la prova d’acreditació i poder-la aprovar.

6.- Les proves per acreditar-se a l’ACTIC (trobareu tota la informació necessària en la web http://actic.gencat.cat/ca), podeu realitzar-les en un dels següents centres col·laboradors

La forma de pagament és mitjançat targeta bancaria. El pagament es realitzarà en un únic termini en el moment de la inscripció al curs En cas que una persona es doni de baixa no es retornarà l’import del curs que s’hagi abonat. Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717. Correu: fppuerto@ccoo.cat.

Preparar per a superar la prova i aconseguir l'acreditació ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) nivell mitjà.

- Utilitzar de manera eficient, cívica i segura els recursos que disposa la ciutadania en la societat digital, i aplicar-los selectivament en els diversos àmbits de la vida quotidiana, amb la finalitat del desenvolupament personal, la participació i la col·laboració en la societat.
- Utilitzar les funcions bàsiques d'un equip informàtic i del seu sistema operatiu aplicant els fonaments de la tecnologia digital.
- Utilitzar els serveis disponibles a la xarxa per a la recerca d'informació aplicant criteris de restricció adequats i registrant i emmagatzemant la informació si és necessari. Aplicar les prestacions que ofereix Internet per a la comunicació interpersonal i l'intercanvi d'informació i serveis, la compartició del coneixement i la creació de xarxes.
- Utilitzar un processador de texts per crear, tractar, elaborar i presentar informació i texts, destinats a ser impresos o publicats en Internet.
- Tractar la informació gràfica, sonora i imatges fixes i en moviment.
- Crear i utilitzar fulls de càlcul i aplicar-les a les activitats que requereixen l'ús d'operacions i funcions.

mes...

1. Cultura, participació i civisme digital
1.1 Gestions i tràmits a través d'Internet.
1.2 Internet aplicat a la recerca de feina.
1.3 Funcions avançades d'un navegador.
1.4 Altres recursos.

2. Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu
2.1 Xarxes i connectivitat.
2.2 Treball avançat amb arxius.
2.3 Funcions avançades del Sistema Operatiu.
2.4 Seguretat i manteniment.
2.5 Dispositius mòbils.
2.6 Connectivitat mòbil.

3. Navegació i comunicació en el món digital
3.1 Navegador, transferència d'arxius i cerca avançada.
3.2 Correu electrònic.
3.3 Informàtica en núvol.

4. Tractament de la informació escrita
4.1 Repàs de Conceptes bàsics.
4.2 Moure i Copiar un text.
4.3 Formats.
4.4 Taules i Tabulacions.
4.5 Configuració de pàgina i Impressió.
4.6 Utilització eficient de les eines d'un processador de texts.
4.7 Elements gràfics i multimèdia.

5. Tractament de la informació numèrica
5.1 Repàs de conceptes bàsics.
5.2 Moure i Copiar un rang de cel·les.
5.3 Format.
5.4 Configuració i impressió.
5.5 Gràfics.
5.6 Funcions.
5.7 Treball amb fulls.
5.8 Llistes.

6. Tractament de la informació gràfica
6.1 Introducció a l’edició d’imatges.
6.2 Les seleccions.
6.3 Les capes.
6.4 Millora d’imatges o postproducció.

7. Tractament de la informació sonora
7.1 Introducció.
7.2 Obtenció de so.
7.3 Edició de so.
7.4 Els podcast.

8. Tractament de vídeo o de la imatge en moviment
8.1 Introducció.
8.2 Edició de vídeo.

9. Presentació de continguts
9.1 Conceptes bàsics.
9.2 Les diapositives.
9.3 Inserir continguts.
6.4 Presentacions.

10. Tractament de les dades
10.1 Conceptes bàsics de les bases de dades.
10.2 Taules.
10.3 Consultes.
10.4 Formularis.
10.5 Informes.

Realitzar les activitats i exercicis proposats en cada mòdul; i superar el qüestionari final.

Preparatòria Acreditació ACTIC. Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació