Ref.73849

Lleida

Presencial

LLOC: + TALENT.
C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 03-02-2020
FINAL: 20-04-2020

DURADA: 60 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 hores

Afiliats/des: 225€
Nous Afiliats/des: 280€
No Afiliats/des: 395€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs Afilia't a CCOO i escull la quota de formació

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

FORMADORS

Jose Antonio, Romero Sanchez
Descarrega la informació del curs aqui.

Preparació ACTIC nivell superior

preparacio-actic-nivell-superior-73849

La forma de pagament serà mitjançant targeta bancària, i en dos terminis:

1er termini: abans de la inscripció al curs.
2on termini: al 40% de les hores del curs

El cobrament del segon pagament es farà automàticament amb un càrrec a la targeta de crèdit/dèbit amb la que es faci la inscripció al curs.

La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.

En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, però abans de l'inici del curs, es retornarà el 50% de la matricula. Un cop iniciat el curs, si l'alumne/a causa baixa no hi haurà cap retorn de les quantitats abonades.

La inscripció al curs inclou la docència, set d’inici, material i/o dossier sobre els continguts.

Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 973279507 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto.ponent@ccoo.cat.

- Crear uns estàndards pel que fa a la capacitació de les persones treballadores i la formació en TIC.
- Fomentar i millorar l’ús de les TIC i la cohesió digital de la ciutadania.

El nivell 3 inclou només 5 competències. Té un caràcter modular: per obtenir el certificat el nivell avançat només cal aprovar dues competències, en el curs realitzarem la competencia C4 i C6

Per tant, per presentar-se a la prova del nivell 3 cal tenir acreditat el nivell 2.

C4 TRACTAMENT DE LA INFORMACIO ESCRITA

• Funcions avançades d’un tractament de text
• Funcions de format i edició avançades i personalització de les funcions: efectes d’animació, autoformes, opcions de correcció personalitzada, taules i columnes, sagnats
• Formats avançats de paràgraf i document. Funcionament de les seccions
• Estils i plantilles. Índex
• Funcions de revisió de document i control de canvis
• Funcionament de les macros
• Funcions avançades de combinació de correu
• Funcionament dels hipervincles
• Concepte de formulari electrònic

C6 TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ NUMÈRICA

• Configuració de la finestra d’aplicació
• Mecanismes d’importació i exportació de fitxers
• Utilització de rangs de dades
• Utilització de les eines avançades de format
• Opcions avançades de cerca i filtre
• Eines de seguretat d’un full
• Vinculació d’informació entre diferents fitxers
• Us de plantilles
• Funcions complexes
• Representació de gràfiques complexes
• Edició d’aspectes de les rafiques
• Manipulació de dades amb taules dinàmiques
• Representació de diferents escenaris
• Utilització de macros

FORMADORS

Jose Antonio, Romero Sanchez
Descarrega la informació del curs aqui.