Ref.73635

Barcelona

Presencial

LLOC: CFA MANUEL SACRISTAN.
VIA Laietana 16

INICI: 08-02-2020
FINAL: 14-11-2020

DURADA: 63 hores

HORARI: dissabte de 09:30 a 13:00 hores

Afiliats/des: 285€
Nous Afiliats/des: 350€
No Afiliats/des: 440€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs Afilia't a CCOO i escull la quota de formació

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

Preparació oposició cos Superior: Casos pràctics

preparacio-oposicio-cos-superior-casos-practics-73635

A partir de la realització de casos pràctics, es farà un repàs dels continguts teòrics de la part comuna de la convocatòria.

El pagament es realitzarà en dos terminis.

1er termini: abans de la inscripció al curs.
2on termini: al 40% de les hores del curs

La forma de pagament serà mitjançant targeta bancària. El cobrament del segon pagament es farà automàticament amb un càrrec a la targeta de crèdit/dèbit amb la que es faci la inscripció al curs.

La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.

En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, però abans de l'inici del curs, es retornarà el 50% de la matricula.

Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

Realitzar repàs teòric de la part general del temari a través de la pràctica de casos pràctics.

El temari de la part comuna per a totes les opcions sobre el qual versen els casos pràctics és l'aprovat per la Resolució PDA/1805/2018, de 25 de juliol (DOGC núm. 7674, de 30.7.2018)