Ref.76999

*** ONLINE ***

AULA VIRTUAL

INICI: 30-06-2021
FINAL: 26-07-2021

DURADA: 20 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 18:30 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Raul, Gamez Valencia
Descarrega la informació del curs aqui.

Prevenció de riscos: higiene i protocols de prevenció front al COVID-19

prevencio-de-riscos-higiene-i-protocols-de-prevencio-front-al-covid-19-76999

- Identificar el COVID-19 com a risc laboral existent.
- Adquirir coneixements per controlar el risc en l'àmbit laboral.
- Promoure comportaments segurs per evitar la seva propagació.
- Promoure l'ús correcte dels equips de protecció individual.
- Formar i informar el personal treballador sobre les pautes d'actuació a seguir davant aquest risc de tipus biològic.
- Evitar la sobrecàrrega del sistema sanitari.
- Reduir i/o eliminar el risc en la mesura del possible.

1. Informació general SARS COV-2 i Covid-19.
2. Procediment d'actuació davant SARS COV-2 i Covid-19.
3. Recomanacions OMS.
4. Preguntes freqüents.

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus
La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits i la normativa de referència realitzant:
- Un estudi de cas
- La redacció d’un informe
- Una simulació d’una situació plantejada pel formador

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Raul, Gamez Valencia
Descarrega la informació del curs aqui.