Ref.79781

*** ONLINE ***

AULA VIRTUAL

LLOC: Fundació Paco Puerto Terrassa.
C Unió 23 2a

INICI: 29-01-2022
FINAL: 19-02-2022

DURADA: 20 hores

HORARI: dissabte de 09:00 a 14:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.

Prevenció, detecció i actuació davant situacions d’abús sexual infantil

prevencio-deteccio-i-actuacio-davant-situacions-dabus-sexual-infantil-79781

Aquest curs es farà a través d'aula virtual.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

-Definició de sexual infantil. Mites.
-Conèixer que és l'abús sexual infantil.
-Tenir una visió realista i ajustada sobre l'ASI.
-Ser conscient de les dificultats en les quals es troben els menors o adolescents que sofreixen ASI.
-Ser conscients de les dificultats que es troben tant els agents socials com els progenitors i/o les persones assistents principals dels menors o adolescents per poder manejar una sospita d’ASI.
-Dades estadístiques. Conèixer l’ocurrència del maltractament infantil. Ser conscient de qui sofreix el maltractament infantil. Població de major vulnerabilitat.
-Detecció i identificació de l’abús sexual infantil.
-Actuació davant de l’abús sexual infantil: circuits d’actuació, protocols i recursos existents.
-Prevenció de l’abús sexual infantil.

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.