Ref.77001

Lleida

Presencial

LLOC: + TALENT.
C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 28-10-2021
FINAL: 23-11-2021

DURADA: 30 hores

HORARI: dimarts i dijous de 17:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoraci贸 del curs

9,54

Persones formades

362
Descarrega la informaci贸 del curs aqui.

Primers auxilis

primers-auxilis-77001

- Con猫ixer els passos a seguir davant d鈥檜na emerg猫ncia: adquirir els coneixements i con猫ixer els passos a seguir tant a nivell
individual com en equip davant qualsevol tipus d鈥檈merg猫ncia o situaci贸 que requereixi primers auxilis.

- Recon猫ixer una parada cardiorespirat貌ria: saber avaluar, mesurar i recon猫ixer amb total seguretat una parada cardiorespirat貌ria
amb diagn貌stic diferencial d鈥檃ltres patologies de les que caldria diferenciar (aturada respirat貌ria, bradic脿rdia, ennuegament,
p猫rdua de coneixement).
- Realitzar correctament el suport vital b脿sic: realitzar amb total seguretat i efic脿cia les maniobres de ressucitaci贸 i de suport vital
b脿sic amb o sense DEA.
- Maniobrar amb seguretat en situacions de desobstrucci贸 i tractament de les vies respirat貌ries: disposar dels coneixements
necess脿ris i de total seguretat basats en els darrers consensos, tant en la obstrucci贸 incomplerta com en la obstrucci贸 complerta
per garantir en les m脿ximes probabilitats la viabilitat i recuperaci贸 total de la v铆ctima.
- Saber realitzar un adequat control de situacions d'hemorr脿gia: saber aplicar els darrers consensos sobre el control d'hemorr脿gies
tant en les mesures a aplicar (compressi贸, posturals鈥) com en les que no s'han d'aplicar

mes...

1. Actuaci贸 en cas d'emerg猫ncia. 4 hores.
Fases d鈥檃ctuaci贸: avisar, confirmar, alarma, intervenci贸, av铆s ajuts externs, evacuaci贸, confinament.
2. Aturada cardiorespirat貌ria. 2 hores
Caracter铆stiques. Com actuar?
3. Suport vital b脿sic 2 hores
Caracter铆stiques. Com actuar?
4. Desobstrucci贸 i tractament de la via a猫ria 2 hores
Caracter铆stiques. Com actuar?
5. Hemorr脿gies 2 hores
Caracter铆stiques. Com actuar?
6.Traumatismes 2 hores
Caracter铆stiques. Com actuar?
7. Alteracions de la consci猫ncia 2 hores
Caracter铆stiques. Com actuar?
8. Patologia tor脿cica 2 hores
Caracter铆stiques. Com actuar?
9. Dolor abdominal 2 hores
Caracter铆stiques. Com actuar?
10. Patologies especials 2 hores
Caracter铆stiques. Com actuar?
11. Urg猫ncies oftalmol貌giques, d鈥檕茂da i nas 2 hores
Caracter铆stiques. Com actuar?
12. Intoxicacions aliment脿ries, medicaments i productes t貌xics 2 hores
Caracter铆stiques. Com actuar?
13. Picadures, mossegades (engloba animals, plantes, insectes i persones) 2 hores
Caracter铆stiques. Com actuar?
14. Urg猫ncies metab貌liques i endocrines: Hipogluc猫mia, coma diab猫tic, hipergluc猫mia, hipertensi贸, insufici猫ncia renal 2 hores
Caracter铆stiques. Com actuar?

Tipus de la prova: Prova escrita
Durada i lloc de realitzaci贸: 60 minuts i es far脿 a l鈥檃ula
Caracter铆stiques: 20 preguntes tipus test sobre conceptes i coneixements te貌rics. Els 铆tems tipus test poden ser d鈥檜n 煤nic tipus o b茅 una combinat貌ria entre selecci贸 m煤ltiple, compleci贸 de text i resposta breu.
Valoraci贸: Es puntuar脿 de l鈥1 al 10. Les respostes correctes a les preguntes de continguts es valoren amb 0,5 punt cadascuna. L鈥檃lumne ha d鈥檕btenir una puntuaci贸 m铆nima de 5.
Temporitzaci贸: A partir de la pen煤ltima sessi贸

Tipus de la prova: Prova pr脿ctica
Durada i lloc de realitzaci贸: 50 minuts i es far脿 a l鈥檃ula
Caracter铆stiques: Simulaci贸 (5 minuts per parella). Els alumnes hauran de posar en pr脿ctica les t猫cniques de primers auxilis segons indiqui el formador.
Valoraci贸: Es puntuar脿 de l鈥1 al 10, per aprovar caldr脿 obtenir una puntuaci贸 m铆nima de 5 punts.
Temporitzaci贸: A partir de la pen煤ltima sessi贸

La nota final s鈥檕btindr脿 de trobar la mitjana entre les notes de la prova te貌rica i la prova practica.

Per tal d鈥檕ptar al certificat d鈥檃profitament del curs l鈥檃lumne haur脿 d鈥檕btenir una qualificaci贸 igual o superior al 5. Aquesta qualificaci贸 s鈥檕btindr脿 mitjan莽ant la ponderaci贸 de la qualificaci贸 d鈥檃valuaci贸 continua en un 30% del total, i la qualificaci贸 d鈥檃valuaci贸 final en el restant 70%.

Assist猫ncia i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoraci贸 del curs

9,54

Persones formades

362
Descarrega la informaci贸 del curs aqui.