Ref.79598

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 30-05-2022
FINAL: 07-06-2022

DURADA: 30 hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 09:00 a 14:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.

Primers auxilis: socorrisme i emergències. Nivell avançat

primers-auxilis-socorrisme-i-emergencies-nivell-avancat-79598

Una utilització professional del desfibril·lador pot salvar vides.

La Fundació Paco Puerto és centre habilitat per a la impartició de formació per a l'ús de desfibril·ladors per a personal no sanitari per la Generalitat de Catalunya, Departament de Salut i el Consell Català de Ressuscitació.

Amb el curs de "Primers auxilis: socorrisme i emergències. Nivell avançat" podràs obtenir el certificat oficial per a poder operar amb el desfibril·lador

- Repassar, assimilar i ampliar els coneixements adquirits en cursos de primers auxilis.
- Conèixer els riscos i la prevenció en determinades circumstàncies, així com en col·lectius de persones
que per les seves característiques són més vulnerables als accidents (infants i gent gran).
- Adquirir una formació integral en emergències com és el coneixement de primers auxilis psicològics
- Conèixer i adoptar les mesures d'autoprotecció davant situacions d'emergències i catàstrofes
- Conèixer el sistema de protecció civil a Catalunya; ja sigui com a persona col·laboradora o usuària
- Saber què és un alberg provisional en emergències per persones desallotjades dels seus habitatges
per qualsevol emergència
- Adquirir un coneixement bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals, saber actuar, bàsicament,
davant accidents de múltiples víctimes i tenir un coneixement bàsic sobre les emergències
internacionals.

1.Primers auxilis (10 hores)
1.1 Suport vital bàsic adult.
1.2 Suport vital bàsic pediàtric.
1.3 Suport vital bàsic instrumentalitzat.
1.4 Posició lateral de seguretat adult.
1.5 Posició lateral de seguretat pediàtric.
1.6 Nocions ús desfibril·lador.
1.7 Obstrucció via aèria adult.
1.8 Obstrucció via aèria nens i nenes
1.9 Obstrucció via aèria nadons.
1.10 Immobilització i mobilització víctima traumàtica.
1.11 Extracció de casc.
1.12 Primers auxilis en explosions.
1.13 Deshidratació.
1.14 Aixafada.
1.15 Amputació.
1.16 Politraumatismes.
1.17 Improvisació lliteres.
2.Prevenció d'accidents (10 hores)
2.1 Accidents domèstics.
2.2 Accidents de trànsit.
2.3 Accidents gent gran.
2.4 Accidents en medi aquàtic.
2.5 Atenció primers auxilis en gent gran.
2.6 Atenció primers auxilis en infants.
2.7 Atenció primers auxilis en medi aquàtic.
3.Emergències (10 hores)
3.1 Alberg provisional en emergències.
3.2 Suport humà en emergències (primers auxilis psicològics).
3.3 Catàstrofes i autoprotecció.
3.4 Accidents múltiples víctimes.
3.5 Prevenció de riscos laborals.
3.6 Sistema de protecció civil a Catalunya.
3.7 Emergències internacionals.

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.