Ref.72799

Cornellà de Llobregat

Presencial

LLOC: CCOO Cornellà.
CTRA d'Esplugues 68

INICI: 03-03-2020
FINAL: 02-04-2020

DURADA: 30 hores

HORARI: dimarts i dijous de 17:30 a 20:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
16023

Valoració del curs

9,26

Persones formades

197
Descarrega la informació del curs aqui.

Resolució de conflictes

resolucio-de-conflictes-72799

Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

- Comprendre la naturalesa dels conflictes.
- Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacions.
- Optimitzar el factor comunicació davant les situacions conflictives.
- Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflictes.
- Potenciar la utilització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorables.
- Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés.
- Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l'estratègia més adient.
- Seguir un procés sistemàtic de mediació/negociació per a controlar la situació i arribar a un acord favorable.

mes...

1. El procés de la comunicació i la resolució de conflictes. 5 hores

- La comunicació interpersonal
- Tipus de comunicacions
- La comunicació eficaç
- Resolució de conflictes en la nostra vida. Comunicació i resolució de conflictes.

2. Resolució assertiva dels conflictes. 6 hores

- Conflictes que ens envolten i la seva gestió.
- Habilitats per a una comunicació eficaç.
- Escolta activa, rapport, feed-back, el missatge.
- L’assertivitat: què és, com parlar amb assertivitat i desenvolupar-la.
- Gestió de les emocions. Conèixer les nostres emocions i aprendre a gestionar-les.

3. Empatia: habilitat per resoldre conflictes. 4 hores
Empatia i estils de comportament. Establiment d’acords mútuament favorables i negociació eficaç.

- Empatia: què és, com aplicar-la i com desenvolupar-la.
- Estils de comportament: entendre i aprendre com es comporta la persona per millorar l’empatia.
- Gestionar i aconseguir acords favorables per a les dues parts.
- Negociar eficaçment (guanyar-guanyar)
- Els diferents tipus de conflictes.
4. Metodologia per resoldre conflictes. 5 hores
Metodologia efectiva per a resoldre conflictes.
La mediació i la negociació.
Com arribar a acords favorables

5. Els estils de negociació. 10 hores
- Models de negociació: Negociació per posició, Negociació per principis i Negociació per situació.
- Fases de la negociació:
- Preparació de la negociació
Definició dels objectius: Anàlisis de les solucions, establiment dels objectius concrets de la negociació, pla de concessions
Estudi del mitjà
Estudi dels homes i els seus mòbils: argumentari, regles del joc, assaig, supòsit fals,
Planificació de la negociació: Qui, etapes,
Avaluació de la relació de forces. La identitat global
Els valors
Els estatuts
Els poders
Estratègies per una negociació eficaç: determinació de possibles acords que cal negociar
La banda de objectius
- Conducció de la negociació
Discussió
La informació en la negociació
Problemes de forma
Propostes
Problemes dels conflictes
- La rematada en la negociació
Acords
Problemes futurs
Conclusió

- Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
16023

Valoració del curs

9,26

Persones formades

197
Descarrega la informació del curs aqui.