Ref.77202

St.Andreu de la Barca

Presencial

LLOC: INSTITUT EL PALAU.
C EMPORDA 7-13

INICI: 20-10-2021
FINAL: 02-12-2021

DURADA: 60 hores

HORARI: dimarts, dimecres i dijous de 18:30 a 21:45 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,66

Persones formades

170
Descarrega la informació del curs aqui.

Soldadura: MIG-MAG

soldadura-mig-mag-77202

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

-Realitzar soldadures utilitzant equips de soldadura mig-mag, aplicant les especificacions tècniques previstes a les homologacions
internacionals de processos de soldadura i complint les normes de seguretat i d'higiene en el treball.

-Analitzar la informació tècnica i interpreta els processos de soldadura amb arc sota gas protector, amb elèctrodes consumibles
MIG/MAG (Metal Inert Gas/Metal Active Gas)
- Preparar els equips i els elements per a la soldadura amb arc, sota gas protector, amb elèctrode consumible (MIG/MAG)
- Soldar amb arc sota gas protector amb elèctrode consumible (MIG/MAG)
- Verificar les soldadures MIG/MAG

mes...

1. Preparació de màquines i components emprats en les operacions de soldadura amb arc elèctric amb elèctrode consumible
(mig/mag) manual o automatitzada
2. Soldadura de materials metàl·lics amb arc elèctric amb elèctrode consumible (mig/mag) manual o automatitzada
3. Verificació de les soldadures
4. Manteniment de màquines de soldar amb arc elèctric amb elèctrode
5. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental

Prova teòrica:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs:
Elaborar una peça mitjançant soldadura.

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,66

Persones formades

170
Descarrega la informació del curs aqui.