Ref.77226

*** ONLINE ***

MIXTA:
4 h aula virtual
8 h teleformació

INICI: 22-09-2021
FINAL: 04-10-2021

DURADA: 12 hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 20:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.

Tinc una botiga física: com puc vendre per internet?

tinc-una-botiga-fisica-com-puc-vendre-per-internet-77226

El curs consta de 12 hores, distribuïdes de la següent manera:
Hi haurà 8 hores de teleformació, que es realitzaran a través de la plataforma, on es penjaran els continguts teòrics, així com esquemes, vídeos explicatius, documentació de referència, etc. Aquestes hores es podran realitzar durant el curs sense horari estipulat seguint les orientacions de temporalització del professorat.
Es disposaran de 4 hores d’aula virtual, repartides en 2 sessions de 02:00h hores. Aquestes sessions, es faran els dimecres 22 i 29 de setembre de 18:00 a 20:00h

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

- Conèixer quines possibilitats té un comerç actualment per vendre també els seus productes per internet, amb el menor cost i esforç.
- Conèixer les eines per poder fer-ho.
- Saber valorar si cal disposar d'una pagina web pròpia o no.

1. Avantatges i inconvenients del comerç electrònic.

2. Reflexions prèvies sobre els nostres productes i la nostre botiga.
2.1. Clients
2.2. Preus
2.3.Marges
2.4. Models
2.5. Competència

3. Recursos gratuïts per fer visible la nostre botiga física a internet

4. Diverses maneres per vendre per internet: Avantatges i inconvenients.
4.1. Web pròpia
4.2. Marketplaces o com vendre online sense tenir botiga.
4.3. Xarxes socials

5. Eines i recursos per calcular i valorar el cost de les diferents opcions.

Avaluació final:
Prova teòrica objectiva de tipus test de 10 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
El pes de l’avaluació final és del 20% de la nota final.

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.