Ref.77227

*** ONLINE ***

MIXTA:
4 h aula virtual
8 h teleformació

INICI: 04-10-2021
FINAL: 14-10-2021

DURADA: 12 hores

HORARI: dijous de 18:00 a 20:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
566
Descarrega la informació del curs aqui.

Tinc una botiga física: com puc vendre per internet?

tinc-una-botiga-fisica-com-puc-vendre-per-internet-77227

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

- Conèixer quines possibilitats té un comerç actualment per vendre també els seus productes per internet, amb el menor cost i esforç.
- Conèixer les eines per poder fer-ho.
- Saber valorar si cal disposar d'una pagina web pròpia o no.

1. Avantatges i inconvenients del comerç electrònic.

2. Reflexions prèvies sobre els nostres productes i la nostre botiga.
2.1. Clients
2.2. Preus
2.3.Marges
2.4. Models
2.5. Competència

3. Recursos gratuïts per fer visible la nostre botiga física a internet

4. Diverses maneres per vendre per internet: Avantatges i inconvenients.
4.1. Web pròpia
4.2. Marketplaces o com vendre online sense tenir botiga.
4.3. Xarxes socials

5. Eines i recursos per calcular i valorar el cost de les diferents opcions.

Prova teòrica final: qüestionari de 20 preguntes amb resposta múltiple. Les preguntes computaran de la següent manera per a obtenir la nota resultant: 0'5 punts resposta correcta, 0 punts resposta en banc i -0'15 punts resposta incorrecta.
Prova pràctica final: realització d’un checklist d’una botiga online de la hipòtesi proposta. L'alumne haurà d'incloure i explicar els punts bàsics d'un checklist.
El pes de l’avaluació final és del 40% de la nota final.

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
566
Descarrega la informació del curs aqui.