Ref.77029

*** ONLINE ***

AULA VIRTUAL

INICI: 02-11-2021
FINAL: 02-12-2021

DURADA: 30 hores

HORARI: dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,48

Persones formades

191
Descarrega la informació del curs aqui.

Treball en equip

treball-en-equip-77029

- Adquirir les eines necessàries per gestionar equips d'alt rendiment i les claus d'èxit per potenciar el seu lideratge.
- Aprendre a com maximitzar el seu potencial a través d'una comunicació efectiva, la gestió emocional pròpia i del seu equip, la
generació de confiança i la consecució d'objectius a través d'un pla d'acció.
- Entrenar les competències i habilitats directives necessàries per acompanyar, gestionar i aconseguir la motivació
d'equips.

- Treballar estratègies per a la creació d'equips i la seva dinamització.
- Definir els diferents estils de direcció en relació als interessos de l'organització i els moments de l'equip de treball.
- Identificar les característiques i l'evolució dels grups de treball i els factors que poden modificar la seva dinàmica de funcionament.
- Relacionar les polítiques de direcció de recursos humans amb la seva influència en l'ambient laboral i amb els factors que afavoreixen
la motivació dels treballadors.
- Relacionar les tècniques de motivació aplicades en l'àmbit de l'organització amb les necessitats humanes que cal satisfer, tant
fisiològiques com psicològiques.
- Relacionar les accions i tècniques de dinamització de grups de treball amb la tipologia i relacions dels components, els requeriments de
les tasques a desenvolupar i el context situacional.
- Fomentar les habilitats per a promoure les relacions interpersonal positives tant des del punt de vista de la direcció com dels
col·laboradors.

mes...

1. El gestor i la seva importància a l'equip.
- Aprendre a ser un líder
- Estils de direcció. Funcions directives. Habilitats directives
- Com tenir cura de les relacions interpersonals
- La importància d'una bona comunicació. Habilitats comunicatives
- Aspectes que afavoreixen el liderat
2. De què parlem quan parlem d'equip. Què significa
- Dimensions d'un equip. La construcció d’un equip
- Condicions bàsiques per al treball en equip
- Com facilitar la cohesió d'un equip. L'equip com a ens dinàmic
- Moments d'un equip. Factors que dificulten el treball en equip
3. Més que equip: equip d'alt rendiment. Característiques
- Un propòsit clar
- Comunicació oberta. Voluntat d'aprendre dels altres
- Participació. Solució de problemes
- Recerca de l'excel·lència. Celebració dels èxits
- Multidisciplinar. Trencar motlles. Compromís
4. Habilitats per a una comunicació eficaç
- Actitud positiva. Focalitzar-se en el tema
- Evitar distraccions
- Deixar els prejudicis. Involucrar-se
5. Feedback, eina fonamental en la gestió d'equips. Què és
- Tipologia de feedback positu/negatiu
- El feedback en la comunicació
6. Mecanismes de seguiment i coordinació: les reunions
- Elements clau de la direcció de reunions. Com preparar-les
- Conducció efectiva de les reunions, cap a una participació constructiva
- El desenvolupament d'una reunió
7. Anàlisi i resolució de problemes: diagnòstic i creativitat
- Anàlisi dels contextos i de les qüestionaris, entrevistes i inventaris
- Comparació amb estàndards econòmics, socials, productius o altres
- Observació de la realitat en diferents nivells. Consulta a experts
- Tècnica de l’Arbre de Problemes
8. El gestor i la resolució de conflictes
- Sistemes de resolució de conflictes basats en el poder i els interessos
- La negociació i la mediació
- Les dimensions de les relacions conflictives
- Tríades i coalicions en els conflictes

- Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral.

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,48

Persones formades

191
Descarrega la informació del curs aqui.