Ref.77241

*** ONLINE ***

MIXTA:
13 h aula virtual
27 h teleformació

INICI: 23-09-2021
FINAL: 29-10-2021

DURADA: 40 hores

HORARI: dijous de 18:00 a 20:15 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,56

Persones formades

515
Descarrega la informació del curs aqui.

Vetllador/a: Suport a la inclusió escolar

vetllador-a-suport-a-la-inclusio-escolar-77241

En aquest curs ja no poden participar les persones desocupades.
Les persones en ERTE es consideren "actives"

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

- Adquirir els coneixements bàsics necessaris per a donar resposta educativa d’una manera efectiva i eficient als infants i joves amb necessitats educatives especials

- Afavorir els processos d’inclusió socioeducativa d’aquests infants i joves Conèixer eines i recursos per a la intervenció socioeducativa dels infants i joves amb tenen necessitats educatives especials
- Desenvolupar les actituds i habilitats personals en la tasca del vetllador/a.

mes...

1. Paper i funcions del vetllador/a
2. Relació amb l’escola i les famílies
3. Classificació de les diferents diversitats funcionals.
4. Discapacitats sensorials
5. Discapacitats físiques
6. Discapacitats psíquiques
7. Trastorns de conducta Eines i recursos per a la inclusió
8. Control postural i tècniques de prevenció d’accidents

Pràctica Final, resolució d’un cas pràctic amb 4 preguntes, i examen teòric: format per un qüestionari de 20 preguntes amb resposta múltiple.

El pes de l’avaluació final és del 40% de la nota final (20% el teòric-test i un 20% el pràctic).

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,56

Persones formades

515
Descarrega la informació del curs aqui.