ADOBE Illustrator I

Adobe Illustrator I

Objectius generals

Adquirir habilitats, coneixements i destreses necessaris per a la correcta utilització de l’illustrator.

Objectius específics

 Aprendre la diferència entre una imatge vectorial d'una que no ho és
 Preparar la maquetació de maquetar material per enviar a impremta
 Ser precís en el disseny d'imatges i formes vectorials
 Organitzar documents en espais de treball

Continguts

8103

1. Introducció
1.1. Interfície / Plantilles
2. Entorn de treball
2.1. Finestres / Panells d'eines
2.2. Utilitza fulls múltiples
3. Configurar Documents
3.1. Fulles i taula de treball
3.2. Grups i capes
4. Treballar amb textos
4.1. Text independent / Línia de text
4.2. Caixa de text
4.3. Formats i estils
5. Treballar amb imatges
5.1. Importar / col·locar-incrustar
5.2. Traçar imatges
6. Treballar amb traçats
6.1. Ploma
6.2. Farcit / traçats
7. Impressió

Avaluació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova final pràctica que consisteix en crear/dissenyar una peça.

Valoració


Estudiants formats

58

Compartir