Adobe Illustrator I

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir les habilitats de comunicació lingüística suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació

Objectius generals

Identificar les eines bàsiques de l'aplicació, així com les diferències entre digital i impressió

Objectius específics

   •  Descriure les variacions que hi ha entre vectors i mapes de bits per entendre les diferències entre treball digital i impressió
   •  Interpretar i moure's adequadament per l'entorn d'Illustrator: per panells, eines, propietats, menús i taules de treball
   •  Aplicar àgilment formes i vectors
   •  Crear elements de text i generar fitxers finals amb destinació digital o impressió

Contingut

10953

 Mòdul 1: Diferenciar entre Vector i Mapa de Bits. 4h
Distinció Vector Vs Bit:
   •  Diferenciació Vector/Mapa de Bits
   •  Creació de mapa de bits . Creació de vector
   •  Ajustaments del document
Diferenciació RGB vs CMYK.
   •  Identificació dels modes de color RGB i CMYK
   •  Ajustaments del document

 Mòdul 2: Introducció a l'espai de treball i flux d'Illustrator. 8h
Utilització de l'aplicació
   •  La finestra de document
   •  Les paletes de eines, els panells i els inspectors
   •  Configuració de la pàgina i ajustament de document
   •  Navegació i desplaçament al document
   •  Qualitat de visualització/ Regles i quadrícules
   •  Utilització de les guies
Creació de contingut bàsic
   •  Taules de treball. Capes. Objectes
Gestió d'objectes, taules i capes
   •  Creació i gestió de taules. Creació de formes geomètriques
   •  Operació bàsica amb formes: color, forma, mida, contorn, modificació, entre d'altres. Gestió de formes.
   •  Objectes en capes. Creació Capes i Subcapes
   •  Exploració opcions Panells Taules
   •  Capes
   •  Dreceres de teclat I

 Mòdul 3: Selecció i vectorització. 30h
Creació i edició vectorial:
   •  Eines de selecció
   •  Traçats i corbes Bézier. Edició de traçats i corbes de Bézier
   •  Formes geomètriques
   •  L'eina de pinzell i llapis
   •  Les tisores i la fulla
   •  Eines segments
   •  Dreceres de teclat II
Elaboració de vectors:
   •  Creació d'objectes i transformació d'objectes
Gestió i manipulació d'objectes/vectors
   •  Desplaçament d'objectes. Rotació i simetries. Canvi d'escala i inclinació
   •  Modificació d'atributs de contorn i farciment
   •  Agrupació unir objectes. Alineació objectes. Fusió objectes. Operacions de retallada
   •  Duplicació i clonatge d'objectes

 Mòdul 4: Creació de blocs de text i exportació. 8h
Demostració de quadres de text:
   •  Quadres de text. Propietats del text: Caràcter i paràgraf. Eines de text
   •  Cenyir text. Desbordament .Contornejar. Vectoritzar Text
   •  Dreceres de Teclat III
Demostració de l'exportació i arts finals
   •  Exportació
   •  Maneres de color
   •  Sobreimpressió i píxels
   •  Tipus de PDF
   •  PDF/x/ Configuració de sortida per a impressió
   •  Configuració de sortida per a pantalla

Avaluació

• Prova teòrica objectiva de tipus test
• Prova final pràctica que consisteix en crear/dissenyar una peça.

Valoració


Estudiants formats

108

Comparteix