Adobe Illustrator II

Edicio

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés. Es requereix tenir coneixements previs Adobe Illustrator

Objectius generals

Aplicar les eines bàsiques d'Illustrator i explorar la resta d'eines/efectes avançats per crear composicions complexes i diverses.

Objectius específics

   •  Aplicar les opcions d’estils per a documents amb alta càrrega de text.
   •  Distingir els tipus de colors i manipular-ne l'aparença.
   •  Aplicar tècniques per crear motius, trames i símbols que ajudin a crear farcits, vectors i escenaris.
   •  Gestionar les eines avançades i les opcions específiques 2D/3D.
   •  Gestionar i generar fitxers finals amb destinació digital o impressió.

Contingut

10956

 Mòdul 1: Edició avançada de text 5h
Aplicació d'estils
   •  Estils de text, Estils de paràgraf, Tabulacions, Opcions de text d'àrea

 Mòdul 2: Gestió del color i l'aparença. 10h
Distinció entre Pantons i colors RGB/CMYK
   •  Definició de Pantone , Anàlisi de les propietats dels colors Pantone, Edició d´un color Pantone
Ús del panell aparença i transparència
   •  Farciment i vora, Múltiples farcits i vores
   •  Opacitat, Efectes
   •  Maneres de fusió
   •  Opacitat
   •  Màscares

 Mòdul 3: Definició de trames i símbols. 15h
Execució de motius, trames i símbols
   •  Creació de nous patrons, Edició de patrons
   •  Biblioteques d'estils gràfics
   •  Edició de símbol
   •  Desat d'un nou estil gràfic, Càrrega de nous estils gràfics, Exportació d'estils gràfics

 Mòdul 4: Gestió avançada. 10h
Definició i ús de ferramentes avançades
   •  Eina creador de formes
   •  Opcions eina creador de formes
   •  Eines de pintura i color, Pot de pintura interactiva
   •  Eina selecció de pintura interactiva
   •  Eina fusió
   •  Eina per suavitzar color
   •  Passos especificat
   •  Distància especificada
   •  Eina malla, Opcions eina malla
   •  Eines 3D
   •  Extrusió i bisellat
   •  Gir/ Rotació
   •  Efectes, Efectes d'Illustrator, Efectes de Photoshop, Edició d'efectes aplicats

 Mòdul 5: Optimització de documents. 5h
Gestió de l'exportació i arts finals
   •  Previsualització de separacions, Previsualització de transparències
   •  Empaquetat
   •  Desat per a web
   •  Impremta

Avaluació

• Prova teòrica objectiva de tipus test
• Prova final pràctica que consisteix en crear/dissenyar una peça.

Estudiants formats

14

Comparteix

Cursos següents