Adobe Illustrator II

Edicio

Objectius generals

Adquirir les habilitats, destreses i coneixements necessaris per realitzar combinacions de textos i
imatges, així com maquetar en diferents suports gràfics (papereria, fullets, catàlegs publicitaris,
revistes…) mitjançant la utilització del programa de maquetació denominat Adobe Indesign.

Objectius específics

 Conèixer els principals fonaments del disseny per a la correcta i òptima preparació d'aquests.
 Aplicar els principals elements del disseny en la preparació tant de textos com d'imatges.
 Realitzar treballs de maquetació utilitzant els diferents tipus de suports gràfics.

Continguts

10784

1. Fonaments del disseny
1.1. Analitzar les necessitats
1.2. Dissenyar amb retícula / sense retícula
1.3. Regles, quadrícules i guies
1.4. Formes i ploma.
1.5. Traçats i creació de traçats a partir de textos
2. Elements del dissen
2.1. Recull de material
2.2. Numeració i capes
2.3. Finestres, paletes, menús
2.4. Pàgines mestres.
2.5. Caràcters i paràgrafs
3. Treballs pràctics
3.1. Formats i temes
3.2. Planificar i estructurar un índex
3.3. Maquetar
3.4. Revistes
3.5. Llibres
3.6. Publicacions en línia

Avaluació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova final pràctica que consisteix en crear/dissenyar una peça.

Compartir