Coneix CCOO

Contingut

11099

1. CCOO, Orígens
Què és un sindicat?
Què és CCOO
La nostra acció sindical
Història del sindicat

2. La importància de l'afiliació
Què cal saber?
Drets de les persones afiliades
L’Afiliació a CCOO

3. L'organització
Estructura sindical
Organismes
Òrgans de direcció
Òrgans de garantia i control
Òrgans de direcció entre Congressos
Òrgans de la CONC elegits al Congrés
Persones delegades de les estructures confederades als òrgans de direcció de la CONC
Comissió executiva
Estructura de gestió de l’administració i les finances de la CONC
Instruments confederals
Pla estratègic d’inversions de mandat del 12è Congrés de la CONC
Autonomia sindical
Òrgans de representació
Com ens financem: Ingressos i despeses
Transparència

4. L'organització: Federacions i Unions Territorials

5. L'organització: Àmbits i col·lectius
Joves
Dones
LGTBI
Immigració
Noves realitats del treball
Sostenibilitat i medi ambient
Solidaritat i cooperació
Pensionistes i jubilats
Salut laboral
Estudis, cultura i memòria

6. L'organització: Serveis de suport a l'activitat sindical
Servei lingüístic
Escola de formació sindical

7. L'organització: Serveis
Fundació Paco Puerto
Escola d'adults Manuel Sacristán

8. L'organització: Atenció i Assessorament integral
Xarxa d'atenció a les persones (XAT)
Acollida sindical
Assessorament laboral
GTJ (Gabinet Tècnic Jurídic)
CITE (Centre d'informació per a treballadors estrangers)
SIAD (Servei d'informació i Assessorament a les Dones en l'àmbit laboral)

9. CCOO a les xarxes

Estudiants formats

22

Comparteix

Cursos següents