Màrqueting a cercadors: SEO, SEM i analítica Web

Marqueting I Relacions Publiques

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Títol de Batxiller o equivalent
   •  Títol de Tècnic Superior (FP Grau superior) o equivalent
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat
   •  Certificat de professionalitat de nivell 3
   •  Títol de Grau o equivalent
   •  Títol de Postgrau (Màster) o equivalent

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per a participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Dur a terme una analítica web adequada mitjançant la utilització de les eines de màrqueting en cercadors: SEO i SEM.

Contingut

11003

 Mòdul 1: Màrqueting en cercadors: SEO, SEM i analítica web. 45h

   •  Coneixement del funcionament dels cercadors
   •  Identificació dels principis SEO
   •  Implementació i explotació de les campanyes PPC
   •  Desenvolupament de Landing Page i Testing
   •  Anàlisi del nostre lloc web

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Lliurament final i defensa del projecte realitzat al llarg del curs.• Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Cas pràctic
• Redacció d’informes
• Creació de productes
• Activitats pràctiques dels continguts
• Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
• Exposicions de treballs

Estudiants formats

747

Comparteix