Sistema smed i metodologia 5S

Contingut

8144

-Introducció a la millora contínua
-Mètode de les 5 esses

Valoració


Estudiants formats

18

Comparteix