Atenció ciutadana i administració electrònica

Atencio Ciutadana I Administracio Electronica

Continguts

10716

1. El procés de transformació cap una administració digital. Règim jurídic
2. El dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb els AAPP
3. Els drets electrònics
a) El punt d'accés general
b) L'assistència en l'ús dels mitjans electrònics
c) Les oficines d'assistència en matèria de registres
d) El funcionari habilitat
e) El dret a no presentar dades i documents
4. La identificació i la firma electrònica. El ReIDAS
5. El registre electrònic d'apoderaments
6. El document electrònic. Les metadades
7. El registre electrònic
8. Les notificacions electròniques. L'e-tauler
9. Les eines de tramitació electrònica a Catalunya
10. La contractació electrònica., La factura electrònica

Avaluació

Qüestionari tipus test

Compartir