Cuina

Cuina 82701

Objectius generals

-Adquirir els coneixements teòrics i pràctics, habilitats i destreses necessàries per confeccionar ofertes gastronòmiques.
-Complir la normativa d'higiene alimentària i prevenció de riscos laborals.

Objectius específics

-Preparar i presentar els plats més significatius de les cuines regionals d'Espanya i de la cuina internacional
-Preparar i presentar diferents tipus de plats de les cuines regional, nacional i internacional, que resultin atractius per als clients i
s'ajustin als objectius econòmics de l'establiment

Continguts

7124

1. Cuina espanyola:
1.1. Característiques generals i evolució històrica
1.2. Aliments espanyols més emblemàtics. Productes amb Denominació d'Origen protegida
1.3. La Dieta mediterrània
2. Cuina tradicional i cuina d'avantguarda. L'actual cuina espanyola al món; Plats més representatius de la gastronomia espanyola
2,1. Tapes, pinxos, banderilles, montaditos i cuina en miniatura
2,2. La dieta mediterrània i les seves característiques
2.3. Les cuines de les diferents autonomies. Principals peculiaritats. Plats més representatius
2.4. Restaurants espanyols més reconeguts
2.5. Utilització de tot tipus de la terminologia culinària
3.Cuina de la resta d'Europa
3.1. La cuina francesa i italiana i les seves característiques. La seva influència en la gastronomia d'altres països. Plats i productes
més representatius
3.2. La cuina portuguesa, principals característiques i plats més representatius
3.3. Altres cuines del continent i els seus plats més implantats a Espanya
4. Altres cuines del món

Avaluació

- Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
- Prova pràctica: crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs: elaboració d’un plat/tapa/pinxo/postra segons indicacions del formador/a.

Valoració


Estudiants formats

200

Compartir

Pròxims cursos