Tècniques de massatge

Tecniques De Massatge

Objectius generals

 Adquirir coneixements bàsics d’anatomia
 Conèixer la tècnica del massatge esportiu i els punts gatell
 Conèixer les semblances i diferències entre els diferents tipus de massatge
 Aprendre les maniobres i manipulacions bàsiques de les tècniques de massatges
 Conèixer les indicacions, contraindicacions i efectes de cadascuna de les diferents maniobres
 Adquirir la destresa, l’agilitat i l’harmonia necessàries per a aplicar el massatge, en relació amb les diferents tècniques i moviments

Objectius específics


Continguts

568

1. Introducció al massatge
1.1 Historia, principis d’ actuació i efectes del massatge
2. Conceptes bàsics i funcions del massatge
2.1 Introducció a l’anatomia
2.2 Funcions del massatge
3. Tipus de massatges
3.1 Massatge esportiu
3.2 Punts gatell
3.3 Semblances i diferències entre els diferents tipus de massatges
4. Estratègies bàsiques en la realització de massatges
4.1 Maniobres bàsiques: fricció, pressió (vasoconstricció), amassament, vibració i percussió. Contraindicacions i efectes de
cadascuna
4.2 Tècniques per a entrenar la percepció, el tacte i la sensibilitat
4.3 Ergonomia del massatge

Avaluació

Prova teòrica:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

- La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs: aplicar algunes de les tècniques treballades al llarg del curs.

Valoració


Estudiants formats

302

Compartir