Tècniques de massatge

Tecniques De Massatge

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic /( FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Objectius generals

Adquirir la destresa, agilitat i harmonia necessàries per aplicar el massatge en relació amb les diferents tècniques i moviments.

Objectius específics

   •  Analitzar les característiques bàsiques del massatge per contribuir al benestar de la persona.
   •  Aplicar i executar les diferents tècniques i maniobres del massatge.

Contingut

10970

 Mòdul 1: Introducció i conceptes del massatge. 10h
Definició del massatge:
   •  Història.
   •  Principis d'actuació.
   •  Efectes del massatge.
   •  Beneficis del massatge.
Descripció dels conceptes bàsics:
   •  Funcions del massatge
   •  Classificació de massatges.
Anàlisi dels objectius dels diferents tipus de massatges:
   •  Massatges manuals.
   •  Massatges no manuals.

 Mòdul 2: Tipus de massatges. 10h
Introducció als diferents tipus de massatges:
   •  Massatge terapèutic
   •  Massatge higiènic.
   •  Massatge esportiu.
Anàlisi de les estratègies per fer massatges:
   •  Maniobres bàsiques: fricció, pressió (vasoconstricció), amassament, vibració i percussió.
   •  Contraindicacions i efectes.
   •  Tècniques per entrenar la percepció, el tacte i la sensibilitat.
   •  Ergonomia del massatge.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Consistirà en demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs: aplicar algunes de les tècniques treballades al llarg del curs.

Estudiants formats

352

Comparteix