Certificacions oficials

Certificacions oficials

Certificacions

Reconeixements oficials d’entitats i organismes públics i/o privats, a través de la pròpia formació, o bé per la superació d’un examen extern.

Logo Cambridge 1

Anglès. Cambridge English Qualifications.

Microsoft Office Specialist 1

Microsoft Office

Territori H3 1

Seguretat privada i Control accessos

Ministerio Transporte 1

Transport: CAP

Departament Accioclimatica H2 1

Manipulador i aplicador de productes Fitosanitaris, Biocides i Benestar Animal

Logo 1

Acreditació ús DEA

Soc 2l 1

Certificats de professionalitat