ACTIC

Actic 1

La Fundació Paco Puerto és centre col·laborador reconegut per la Generalitat i els nostres cursos de formació on line d’ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació) preparen per a superar la prova i aconseguir l’acreditació ACTIC de nivell bàsic, mitjà i superior.

Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració.