Certificats de professionalitat

Soc 2l 1

El certificat de professionalitat és un document oficial que acredita a qui l’obté que és competent professionalment per a desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació. És a dir, que té els coneixements i habilitats per desenvolupar-la, de forma correcta i d’acord amb les exigències del mercat.

A Catalunya, l’organisme competent per expedir i registrar els certificats de professionalitat i les acreditacions parcials acumulables és el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). El SOC els expedirà a instància de la persona sol•licitant, un cop demostri haver superat els mòduls corresponents a aquest certificat.