Microsoft Office

Microsoft Office Specialist 1

Microsoft Office Specialist (MOS) és el programa de certificació oficial de Microsoft que acredita que la persona és especialista en Microsoft Office, l’estàndard acceptat arreu del món que justifica una utilització correcta de l’eina informàtica. Així, s’ofereix la possibilitat de realitzar els exàmens oficials que donen dret a l’obtenció d’aquests certificats en els cursos de Microsoft que oferim anualment.

També existeix la possibilitat de realitzar aquests examens de forma privada. El preu de realització de l’examen és de 45 euros + 21% IVA i per realitzar-lo s’ha de contactar amb la delegació de la Fundació Paco Puerto més propera.