CURSO CON PRUEBA

T’has pre-inscrit al curs:
%CURS_REF%
Ara hauràs de venir a fer una PROVA DE SELECCIÓ el proper dia:
Data: %DATA%
Hora: %HORA%
Lloc: %LLOC% I portar NECESSÀRIAMENT la següent documentació:
Fotocòpia del DNI per ambdues cares.
Persones en situació d’ocupació:

Fotocòpia de la capçalera de la nòmina del mes anterior a la data d’inici del curs on constin les següents dades: número de la Seguretat Social, CIF de la empresa i número de compte de cotització de la empresa.
Persones en situació atur:

Fotocòpia del full de demanda d’ocupació actualitzada (DARDO) i número de la Seguretat Social (apareix a la vida laboral o a qualsevol nòmina antiga).
Autònoms:

Fotocòpia del darrer rebut d’autònoms i número de la Seguretat Social (apareix a la vida laboral o a qualsevol nòmina antiga)

T’has pre-inscrit al curs:
%CURS_REF%
Ara hauràs de venir a fer una PROVA DE SELECCIÓ el proper dia:
Data: %DATA%
Hora: %HORA%
Lloc: %LLOC% I portar NECESSÀRIAMENT la següent documentació:
Fotocòpia del DNI per ambdues cares.
Persones en situació d’ocupació:

Fotocòpia de la capçalera de la nòmina del mes anterior a la data d’inici del curs on constin les següents dades: número de la Seguretat Social, CIF de la empresa i número de compte de cotització de la empresa.
Persones en situació atur:

 Fotocòpia de la targeta de demanda d’ocupació actualitzada (DARDO) i número de la Seguretat Social (apareix a la vida laboral o a qualsevol nòmina antiga).
Autònoms:

Fotocòpia del darrer rebut d’autònoms i número de la Seguretat Social (apareix a la vida laboral o a qualsevol nòmina antiga)

T’has pre-inscrit al curs:
%CURS_REF%
Ara hauràs de venir a fer una PROVA DE SELECCIÓ el proper dia:
Data: %DATA%
Hora: %HORA%
Lloc: %LLOC% I portar NECESSÀRIAMENT la següent documentació:
Fotocòpia del DNI per ambdues cares.
Persones en situació d’ocupació:

Fotocòpia de la capçalera de la nòmina del mes anterior a la data d’inici del curs on constin les següents dades: número de la Seguretat Social, CIF de la empresa i número de compte de cotització de la empresa.
Persones en situació atur:

 Fotocòpia de la targeta de demanda d’ocupació actualitzada (DARDO) i número de la Seguretat Social (apareix a la vida laboral o a qualsevol nòmina antiga).
Autònoms:

Fotocòpia del darrer rebut d’autònoms i número de la Seguretat Social (apareix a la vida laboral o a qualsevol nòmina antiga)