Ref.79333

Lleida

Presencial

LLOC: Fointec Informàtica, SLU.
CR Doctora Castells 1 Altell

INICI: 25-01-2022
FINAL: 08-03-2022

DURADA: 40 hores

HORARI: dimarts i dijous de 19:00 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,59

Persones formades

44
Descarrega la informació del curs aqui.

Autocad 2D

autocad-2d-79333

- Identificar les eines de les quals disposa AutoCAD per millorar el disseny assistit per ordinador en 2 dimensions.

- Conèixer els detalls de l’eina i totes les seves opcions de funcionament tal com queden descrits en els continguts presentats a continuació.

- Conèixer els mètodes de dibuix assistit per ordinador, gestió de dibuixos, treball amb objectes, ordres de visualització, extracció d’informació, propietats dels objectes, treball amb textos, ombrejat d’àrees, blocs i atributs, referències externes, acotament i impressió.

mes...

1. Introducció a un sistema CAD
1.1. Interfície de l’aplicació i entorn de treball.
1.2. Personalització de la barra d’estat
1.3. Tipus de Fitxers. Fitxer de treball, plantilles i fitxers d’intercanvi.
2. Procediments per a l'entrada d’ordres
2.1. Línia de comanament.
2.2. Comanaments i Variables de sistema
2.3. Quadres de diàleg
2.4. Paletes
3. Utilitats i ordres d’ajuda al dibuix
3.1. Encuadre
3.2. Visualització: Zoom, tipus de zoom i Vistes amb nom.
3.3. Mètodes de Selecció d’objectes
3.4. Reixeta, forçar el cursor, Referència a objectes, “Rastreo a Referencia a objetos”
4. Sistemes de coordenades
4.1. Símbols dels sistemes de coordenades
4.2. Conceptes bàsics: SCU i SCP
4.3. Coordenades Cartesianes i Coordenades Polars.
4.4. Ajudes al dibuix associades amb les coordenades: ORTHO, RASTREO POLAR.
4.5. Entrada dinàmica de coordenades
5. Control de capes i tipus de línia
5.1. Concepte de capa
5.2. Paràmetres d’una capa: nom, color, tipus de línia, i gruix de línia.
5.3. Estats d’una capa: activa, desactiva, inutilitzada, reutilitzada, bloquejada i desbloquejada.
5.4. Filtres de capa: filtre de grup i filtre de propietats
5.5. Administrador d’estats de capa
5.6. Tipus de línia i escala de tipus de ràpid
5.7. Reutilitzar capes: DesignCenter: El contingut intern d’un fitxer dwg.
6. Ordres de dibuix
6.1. Ordres bàsiques de dibuix: Línia, Rectangle, Polígon. Cercle, Arc, punt.
6.2. Dibuix i edició de polilínies 2D. Polilínies amb gruix.
6.3. Regió i Contorn.
6.4. Spline.
6.5. Ombrejat, Degradat i hèlix.
6.6. Propietats dels objectes, Punts de pinçament i operacions amb entitats.
7. Ordres d’edició
7.1. Ordres bàsiques d’edició: esborrar, desplaçar, copiar, desfase i girar.
7.2. Longitud, retallar, allargar, partir, estirar, escalar, xamfrà i entroncament.
7.3. Simetria, matriu i descomposar.
7.4. Dividir i graduar.
7.5. Ajuntar, partir i Alinear.
8. Blocs i atributs
8.1. Avantatges de treballar amb blocs.
8.2. Creació i inserció simple de blocs.
8.3. Text i Atributs.
8.4. Edició de blocs.
8.5. Exportació de blocs i biblioteques de blocs.
8.6. Blocs dinàmics.
9. Acotació
9.1. Estils de cota. Creació i personalització.
9.2. Acotació Anotativa.
9.3. Acotació lineal, alineada, angular, longitud d’arc, radi, diàmetre i coordenada.
9.4. Acotació continuada i línia de base
9.5. Comanaments d’edició de cotes
9.6. Acotació ràpida.
9.7. Edició dels paràmetres d’una cota.
9.8. Directriu. Estils de directriu.
10. Imprimir.
10.1. Presentacions: Configuració i creació.
10.2. Visualització i impressió: espai model i espai presentació.
10.3. Creació de finestres en els espais model i paper.
10.4. Ajustament a escales normatives.
10.5. Inserció del Caixetí
10.6. Traçar.

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Autocad: prova final pràctica que consisteix en crear un producte.

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,59

Persones formades

44
Descarrega la informació del curs aqui.