Conducció de reunions

Habilitats Personals I Interpersonals

Objectius generals

 Aprendre a planificar i dinamitzar les reunions per que siguin eficaces

Objectius específics

 Aprendre i millorar els coneixements, les habilitats i les tècniques més adients per organitzar, dirigir, moderar i participar en
reunions de treball, d’una forma eficient
 Reflexionar sobre la importància de les reunions de treball a l’actualitat com a eina de motivació i desenvolupament
 Millorar la comunicació i les relacions interpersonals
 Practicar la dinamització i lideratge de reunions
 Aprendre a planificar i dinamitzar les reunions per que siguin eficaces

Contingut

7063

1. Tipus de reunions i les seves característiques
1.1. Tipus de reunions segons els objectius
1.2. Conveniència de les reunions
1.3. Causes de fracàs
2. Rols del conductor i dels participants
2.1. Habilitats del conductor
2.2. Gestió del temps
2.3. Dinamització de reunions
3. Estratègies de planificació i dinamització de reunions (5 hores)
3.1. Planificació
3.2. Desenvolupament
3.3. Conclusions i tancament
4. Problemes que impedeixen que les reunions siguin eficaces (La comunicació en les reunions )
4.1. Escolta activa
4.2. Preguntes
5. Analisi del què hem de fer després d’una reunió (plans d’acció)
5.1.Tècniques de reunions
5.2. Philips 66
5.3. Barrets de Bono
5.4. Brainstorming

Avaluació

- Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral

Valoració


Estudiants formats

89

Comparteix