Adobe Photoshop

Adobe Photoshop

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
 Certificat de professionalitat nivell 1
 Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
 Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent
 Certificat de Professionalitat de nivell 2
 Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
 Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d’accés.

Objectius generals

Manipular imatges amb el programa Photoshop com a eina d'edició.

Objectius específics

 Identificar els principis i conceptes bàsics d'edició i de treball a Photoshop
 Identificar i manejar les principals eines d'edició, modificació i alteració d'imatges de què disposa Photoshop.

Contingut

10960

Mòdul1: Introducció al Photoshop. 15h
   •  Identificació dels principis bàsics
 Introducció i contingut
 Entorn de feina.
   •  Definició de la imatge digital
 Definició
 Mida d'imatge i mida de llenç
 Formats de fitxer
   •  Indicació dels primers passos amb Photoshop
 Obrir i desar fitxers
 Color de fons i color de primer pla
 Principis bàsics d'edició
 Guies
 Zoom

Mòdul 2: Eines bàsiques d'edició. 30h
   •  Descripció de les eines de selecció
 Tipus
 Treballar amb seleccions
   •  Selecció d'eines d'ajust d'imatges
 Ajustaments de lluminositat
 Ajustaments de color
   •  Selecció d'eines de capes
 Definició
 Tipus de capes
 Treballar amb capes
   •  Selecció de canals
 Definició
 Treballar amb canals
   •  Selecció d'eines de text
 Escriure text
 Paleta de text
 Estils de capa sobre text
 Rasteritzar textos
   •  Descripció de la Història i altres opcions d'entrada:
 Finestra Història
 Pinzell d'Història
 Tornar a estats anteriors
   •  Descripció de les Accions
 Definició
 Treballar amb accions.
   •  Selecció d'eines de filtres
 Definició
 Treballar amb filtres
 Tipus de Filtres