ADOBE Photoshop

Adobe Photoshop

Objectius generals

 Realitzar, modificar i retocar imatges a través de l'última versió de photoshop.

Objectius específics

 Identificar les principals eines d'edició, modificació i alteració d'imatge de les que disposa photoshop.
 Assimilar els coneixements necessaris per fer servir el photoshop amb destresa i dissenyar amb el programa com a eina principal.
 Dominar les principals funcions que ofereix el photoshop avançat per editar, modificar i guardar imatges en format digital.

Continguts

151

1. Microsoft windows
2. Photoshop. primeres passes
3. Selecció d’imatges.
4. Eines de colors en photoshop
5. Tècniques de pintura
6. Edició d’imatges
7. Digitalització i modificació d'imatges
8. Filtres, màscares, canals, paths i layers
9. Eines de text

Avaluació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova final pràctica que consisteix en crear/dissenyar una imatge.Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple i una prova pràctica a determinar pel formador/a (la prova pràctica tindrà un pes sobre la nota final d’un 30% i la pràctica un 70%).

El pes de l’avaluació final és del 30% de la nota final.

Valoració


Estudiants formats

647

Compartir