MOS: Microsoft Office Access

Mos Microsoft Office Access

Objectius generals

 Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Access 2016, tals com la creació i modificació de dades, la creació de taules, la creació de consultes, la creació de formularis i la creació d’informes.

 Superar la prova 77-730 Microsoft Office Acces 2016 per obtenir la certificació.

Contingut

1917

1. Crear i administrar bases de dades.
1.1. Crear i modificar bases de dades.
1.2. Administrar relacions i claus.
1.3. Desplaçar-se per una base de dades.
1.4. Protegir i realitzar el manteniment de bases de dades.
1.5. Imprimir i exportar dades.

2. Crear taules.
2.1. Crear taules.
2.2. Administrar taules.
2.3. Administrar registres en taules.
2.4. Crear i modificar camps.

3. Crear consultes.
3.1. Crear consultes.
3.2. Modificar consultes.
3.3. Crear camps calculats i grups a les consultes.

4. Crear formularis.
4.1. Crear formularis.
4.2. Configurar els controls d'un formulari.
4.3. Aplicar format a un formulari.

5. Crear informes.
5.1. Crear informes.
5.2. Configurar els controles d'un informe.
5.3. Aplicar format als informes.

Avaluació

Microsoft 77-730 Access: l’alumne crearà i mantindrà objectes bàsics de base de dades d’Access. Exemples: taules, relacions, formularis d’entrada de dades, informes multinivell i consultes multi-taules.

Valoració


Estudiants formats

828

Comparteix