Microsoft Word 2019 Nivell 2 – Certificació MOS-101: Word Expert

Ofimatica I Internet

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat

Quan l´aspirant no disposi de l´acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients a través d´una prova competencial.

Objectius generals

Obtenir els coneixements avançats per a la utilització professional de l'eina Microsoft Word 2019.

Objectius específics

   •  Adquirir les capacitats de personalitzar els entorns de Word per satisfer les necessitats d’un projecte i millorar la productivitat. Entre els exemples de documents de nivell expert s'inclouen un pla de negoci, un informe d'investigació, un llibre, un full.

Contingut

11071

Mòdul 1: MO-101: Microsoft Word Expert 2019. 45h

   •  Usar elements de disseny avançats
   •  Administrar documents
   •  Utilitzar eines de productivitat
   •  Treballar amb referències avançades

Avaluació

L’alumne haurà de crear i editar documents (4 pàgines o més) amb una varietat de propòsits i situacions especials. Personalitzaran els seus entorns Word per satisfer les necessitats del projecte i augmentar la productivitat. Exemples: un pla de negoci, un treball d’investigació, un llibre, un fullet especialitzat i un correu massiu. Els rols dels alumnes poden incloure: editors, gerents de projectes, treballadors d'informació comercial, educadors i altres.

Per aprovar l‘examen i obtenir la certificació caldrà una puntuació mínima de 700 punts sobre 1000.