Preparació ACTIC nivell bàsic

Ref: 86190
Preparacio Actic Nivell Basic
Preu:

60

Afiliats:

30€

Més de 20 places

26h

Teleformacio

Quan vulguis i sempre que puguis

86190

Informació important:

1.- Cada divendres enviarem instruccions d’alta als nous alumnes de la setmana.
2.- La data d'inici real del curs serà quan rebis el teu accés via email i el facis servir.
3.- Un cop d’alta a la plataforma ACTIC, disposareu d’un tutor/a que respondrà dubtes i preguntes de dilluns a divendres (en un temps màxim de resposta de 48 hores)
4.- Els 6 mesos de durada del curs fan referència al temps màxim en que tindreu l’accés habilitat a la plataforma ACTIC, les 24 hores del dia. Les 26 hores de durada del curs són una aproximació a hores de dedicació per fer tots els continguts de la plataforma.
5.- Recorda que el curs no dona la certificació oficial, sinó el suport per a preparar-te la prova d’acreditació i poder-la aprovar.
6.- Les proves per acreditar-se a l’ACTIC (trobareu tota la informació necessària en el Web ACTIC), podeu realitzar-les en un dels següents centres col·laboradors

Forma de Pagament

La forma de pagament és mitjançat targeta bancaria. El pagament es realitzarà en un únic termini en el moment de la inscripció al curs En cas que una persona es doni de baixa no es retornarà l’import del curs que s’hagi abonat.

Objectius generals

Preparar per a superar la prova i aconseguir l'acreditació ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) nivell bàsic.

Objectius específics

 Utilitzar de manera eficient, cívica i segura els recursos que disposa la ciutadania en la societat digital, i aplicar-los selectivament en els diversos àmbits de la vida quotidiana, amb la finalitat del desenvolupament personal, la participació i la col·laboració en la societat.
 Utilitzar les funcions bàsiques d'un equip informàtic i del seu sistema operatiu aplicant els fonaments de la tecnologia digital.
 Utilitzar els serveis disponibles a la xarxa per a la recerca d'informació aplicant criteris de restricció adequats i registrant i emmagatzemant la informació si és necessari. Aplicar les prestacions que ofereix Internet per a la comunicació interpersonal i l'intercanvi d'informació i serveis, la compartició del coneixement i la creació de xarxes.
 Utilitzar un processador de texts per crear, tractar, elaborar i presentar informació i texts, destinats a ser impresos o publicats en Internet.
 Tractar la informació gràfica, sonora i imatges fixes i en moviment.
 Crear i utilitzar fulls de càlcul i aplicar-les a les activitats que requereixen l'ús d'operacions i funcions.

Contingut

86190

1. Cultura, participació i civisme digital
1.1 Gestions i tràmits a través d'Internet
1.2 Web 2.0
1.3 Riscos d'Internet i nocions de seguretat
1.4 Ergonomia, salut i medi ambient

2. Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema
2.1 Introducció a les TIC
2.2 Dispositius mòbils
2.3 Components d'un ordinador i unitats d'emmagatzematge
2.4 El Sistema Operatiu

3. Tractament de la informació escrita
3.1 Conceptes bàsics
3.2 Formats
3.3 Configuració de pàgina i Impressió
3.4 Moure i copiar text
3.5 Personalització de la Barra d'Eines

4. Navegació i comunicació en el món digital
4.1 Internet i el navegador web
4.2 Navegació
4.3 El correu electrònic

5. Tractament de la informació numèrica
5.1 Conceptes bàsics
5.2 Treball amb fórmules i funcions
5.3 Formats i Ordenació
5.4 Configuració i impressió
5.5 Referències

6. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge
6.1 Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge
6.2 Tractament de so
6.3 Tractament d'imatge
6.4 Tractament de vídeo

Avaluació

Realitzar les activitats i exercicis proposats en cada mòdul; i superar el qüestionari final.

Forma de Pagament

Targeta de dèbit o crèdit

visamastercardamexdiscoverdinersclubjcb

Més informació

fppuerto@ccoo.cat934812717

dl,dm,dc,dj (9:30 a 14; 16 a 18) i dv (9:30 a 14)

Certificat

Preparatòria Acreditació ACTIC. Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Valoració


Estudiants formats

948

Comparteix