SEAD0212_MF0082 Vigilància, transport i distribució d’objectes valiosos o perillosos i explosius

Control I Seguretat:actualitzacio I Especialitzacio Per Vigilants De Seguretat Vigilants Dexplosius I Escortes Privats

Contingut

10635

-Aspectes jurídics
-Mitjans de protecció i control d'accessos.
-Tècniques de protecció i defensa.
-Classificació dels explosius i mesures de seguretat.

Valoració


Estudiants formats

14

Comparteix