Curs bàsic de prevenció de riscos laborals en entitats sanitàries i socials

Curs Basic De Prevencio De Riscos Laborals En Entitats Sanitaries I Socials

Contingut

10641

-Risc laboral en l’àmbit sanitari des de la perspectiva de la Medicina del treball.
-Risc laboral en l’àmbit sanitari des de la perspectiva de la Higiene Industrial.
-Riscos laborals en l’àmbit sanitari des de la perspectiva de la Seguretat.
-Riscos laborals en l’àmbit sanitari des de la perspectiva de l’Ergonomia i la Psicologia laboral.

Valoració


Estudiants formats

15

Comparteix