Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Anglès

Comt0110 Mf0241 Informacio I Atencio Al Client Consumidor Usuari

Objectius generals

-Ser capaç d’atendre a un client en un establiment comercial utilitzant l'anglès

Objectius específics

 Satisfer les necessitats del client mitjançant l'aplicació de les tècniques de venda oportunes en el marc de l'estratègia predeterminada utilitzant una llengua estrangera per això la impartició del curs seran en la llengua escollida.

Continguts

10805

1. Tècniques de comunicació aplicades: el comunicador efectiu. Assertivitat, empatia, intel·ligència emocional.
2. Barreres i dificultats de la comunicació comercial
3. Com satisfer necessitats: orientació al client ( assessorament, argumentació, objeccions)
4. Tècniques de negociació i actituds facilitadores de la compra
5. Consolidació de la venda
6. Tancament de la venda

Avaluació

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita.
- Redaccions.
- Exercici oral.
- Exercicis de comprensió oral.

Compartir