Community manager

Community Manager

Objectius generals

 Conèixer les competències clau que un community manager ha d’assolir i les característiques del seu lloc de treball.

Objectius específics

 Dominar els principis del Màrqueting online i les formes més efectives de difondre un missatge utilitzant els diferents canals online existents.
 Aprendre a utilitzar de forma experimentada les principals plataformes de Social Media i aprendre a multiplicar els seus efectes
utilitzant-les de forma coordinada.
 Analitzar converses i/o opinions a les xarxes socials sobre productes o marques.
 Dominar les tècniques per a la generació de reputació online positiva sobre una empresa, producte o servei.
 Aprendre a monitoritzar la nostra marca i la competència a través de les xarxes socials.
 Fomentar l'autoaprenentatge, ja que les eines que s'utilitzen en aquest àmbit canvien cada molt poc temps i cal mantenir-se
actualitzat.
 Afavorir el desenvolupament de les següents competències en l’alumnat: competència comunicativa lingüística i audiovisual,
tractament de la informació i competència digital, competència d'aprendre a aprendre, competència d'autonomia i iniciativa
personal, competència en el coneixement i la interacció amb el món online i competència social.

Contingut

5414

1. Social Media i Community Management.
1.1. Xarxes socials i comunitats.
1.2. Fixar els objectius d'un projecte online: Acquisition, engagement, conversion, fidelization.
1.3. La figura del Community Manager: funcions i responsabilitats.
1.4. Com dinamitzar comunitats online.
1.5. Com treballar continguts en social media.

2. Estratègia i creació del Pla de Mitjans Socials.

3. Facebook.
3.1. Facebook. Característiques principals.
3.2. Fanpages a Facebook: Com gestionar-les? Com fer-les créixer?
3.3. Engagement. Com aconseguir engagement amb la comunitat?
3.4. Pestanyes i aplicacions a Facebook.

4. Twitter.
4.1. Twitter. Característiques principals.
4.2. Llenguatge específic de Twitter.
4.3. Com incrementar el número de followers.

5. Pinterest, Youtube, Linkedin, imatge social i vídeo màrqueting.
5.1. Pinterest, la plataforma visual.
5.2. Google+: Característiques principals.
5.3. LinkedIn. Característiques principals.
5.4. Gestionar els contactes a Linkedin.
5.5. Com elaborar i optimitzar un CV a Linkedin (com millorar un extracte amb paraules clau).
5.6. Imatge social: Instagram, Flikr. Pinterest (la plataforma visual per a e-commerce).
5.7. Principis del videomàrqueting. YouTube, Vimeo i Vine.

6. Eines del Community Manager.
6.1. HootSuite i TweetDeck.
6.2. Isuu, Slideshare i Prezi: compartir presentacions i pdfs.
6.3. Mailchimp: disseny de newsletters i e-mailing.

7. Mètriques i estratègies de Social media.
7.1. Mètriques i KPIs de Social Media.
7.2. Analítica i monitorització en el camp del Social Media.

Avaluació

- Prova teòrica: prova objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova pràctica: lliurament final i defensa del projecte realitzat al llarg del curs.
- Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
- Cas pràctic.
- Redacció d’informes.
- Creació de productes.
- Activitats pràctiques dels continguts.
- Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
- Exposicions de treballs.

El pes de l’avaluació final és del 50% de la nota final.

Valoració


Estudiants formats

1367

Comparteix